Komunikace po telefonu pro lékaře a zdravotní sestry

kurz

Základní info

Komu je trénink určen

Všem lékařům, zdravotním sestrám i ostatním pracovníkům ve zdravotnictví, kteří využívají telefon jako prostředek své profesní komunikace.

Soft Education

Co trénink účastníkům přináší

Účastník tréninku získá jistotu při vedení telefonického hovoru, naučí se zvládnout základní strategie a pravidla komunikace po telefonu. Pracovníci ve zdravotnictví se díky tréninku rozvinou v oblasti komunikačních dovedností a budou schopni vést hovor efektivně, a ušetří tak náklady i svůj čas. Absolvent tréninku si osvojí techniky, jak předcházet konfliktům a strategie pro zvládání náročných situací v průběhu telefonátu.

Absolvent tréninku získá kreditní body ČLK, ČAS či UNIFY.

Obsah tréninku

  • Komunikace, její prostředky a determinanty
  • Specifika užívání komunikačních prostředků v rámci telefonátu
  • Specifika telefonického hovoru v praxi lékaře a zdravotní sestry
  • Efektivní struktura telefonátu
  • Etiketa a zásady telefonické komunikace
  • Jak vést hovor cíleně prostřednictvím otázek
  • Význam naslouchání v rámci telefonátu
  • Efektivní strategie zvládání náročných situací a námitek
  • Praktický nácvik představených dovedností
  • Individuální plán rozvoje účastníka tréninku

Doporučená časová dotace tréninku: 1 den (9:00 – 17:00 hodin)

Komunikace po telefonu pro lékaře a zdravotní sestry

Vybraný termín:

 Praha

Cena
2400 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.