Emoční inteligence v pracovním procesu

Kurz na míru

Základní info

Pojem emoční inteligence uvedli poprvé v roce 1990 P. Salovey a J. D. Mayer, rozšířil jej Daniel Goleman. Lze ji chápat jako schopnost zvládání svých emocí a umění vcítit se do emocí ostatních jedinců. Tento konstrukt je používán zejména v oborech blízkých psychologii, jako je personalistika či management, které používají například i „emoční kvocient“ jako číselný ukazatel hodnotící schopnost zacházet s vlastními emocemi a také schopnost spolupráce se svým sociálním.


Moho z Vás se dosalo do situace, kdy jste si připravili scénář k jednání a očekáváte, že to proběhne přesně dle vaší osnovy. Když se však dostanete na skutečnou realizaci případu, nevíte přesně, jak pokračovat. Vadí vám opakující se nepříjemné situace a rádi by jste porozuměli hlubším souvislostem. K tomu všemu Vám může pomoci seminář "Emoční inteligence v pracovním procesu".


KOHO OSLOVÍME:
Všem pracovníkům a manažerům, kteří se chtějí dozvědět více o svém emočním potenciálu, zlepšit zvládání svých emocí a emocí druhých lidí. Kurz je zaměřen i na hlubší sebepoznání a další zdokonalení svých sociálních dovedností.


PROGRAM SEMINÁŘE:
• Řeč těla – proces sebepoznání
• Emoční inteligence – základní typologie
• Kognitivní schopnosti
• Manipulace – využití v praxi
• Problémová komunikace
• Slovní sebeobrana
• Silné a slabé stránky v oblasti emoční inteligence
• Změna stereotypu a práce s myšlenkou

TERMÍN: 23.10.18
ČAS SEMINÁŘE: jednodenní seminář jsme připravili od 08:30 - 15:00 hod.
LEKTOR: PaedDr. Iva Matulková
CENA: 2,900.00Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo na WWW stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Emoční inteligence v pracovním procesu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a pět ? Součet zapište číslicemi.