Asertivita v praxi lékaře a zdravotní sestry

kurz

Základní info

Komu je trénink určen

Lékařům všech odborností, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, ošetřovatelům, zdravotnickým záchranářům, farmaceutickým asistentům, dentálním hygienistům, nutričním terapeutům, asistentům ochrany veřejného zdraví a zdravotně sociálním pracovníkům. Všem pracovníkům ve zdravotnictví, kteří mají zájem otevřeně komunikovat a podporovat tak žádoucí vztahy s pacienty i kolegy.

Soft Education

Co trénink účastníkům přináší

Trénink asertivity přináší lékařům a sestrám možnost předcházet konfliktům a řešit situace cestou kompromisu. Účastníci tréninku se seznámí s technikami, jak prosadit sám sebe a zároveň respektovat individualitu komunikačního partnera. Účastník kurzu si osvojí techniky vedoucí k odhalení žádoucích i nežádoucích komunikačních přístupů u sebe i svého okolí.

Absolvent tréninku získá kreditní body ČLK, ČAS či UNIFY.

Obsah tréninku

 • Podstata asertivity a její význam v praxi lékařů, zdravotních sester i ostatních pracovníků ve zdravotnictví
 • Konkrétní komunikační dovednosti podporující asertivní přístup
 • Jak odhalit neasertivní postoje v komunikaci a jak s nimi pracovat
 • Práce s automatickými myšlenkami a mentálními modely při komunikaci s pacientem
 • Význam a funkce pochvaly a kritiky ve zdravotnictví
 • Jak efektivně chválit a přijímat pochvalu
 • Jak konstruktivně kritizovat a přijímat kritiku
 • Jak si říci o to, nač mám nárok
 • Umění říci ne
 • Asertivní práva všech účastníků komunikace
 • Praktický nácvik představených dovedností
 • Konkrétní plán rozvoje každého účastníka tréninku

Doporučená časová dotace tréninku: 1 den (9:00 – 17:00 hodin)

Asertivita v praxi lékaře a zdravotní sestry

Vybraný termín:

 Praha

Cena
2900 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.