Využití asertivity při jednání s klientem

 • Místo konání

 • Region:
  Karlovarský kraj
 • Adresa:
  Horova 12, 360 01 Karlovy Vary. V budově Povodí Ohře, 1.patro, místnost 108.
 • Termín

 • Termín zahájení:
  12.12.2019
 • Termín ukončení:
  12.12.2019
 • Cena *

 • Cena:
  1300 Kč + 0% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu Využití asertivity při jednání s klientem

Využití asertivity při jednání s klientem (Úvod do problematiky) Číslo akreditace: 2017/0088-SP/PC Popis kurzu: Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří při své práci jednají s klienty. Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními informacemi z oblasti asertivity a asertivní komunikace. Účastníci budou seznámeni se základními pojmy, jak je možné využít asertivní komunikaci při své práci a jak se asertivní komunikace liší od jiných komunikačních stylů. Osvojí si druhy komunikačních stylů (agresivita, pasivita, asertivita), dozví se, jak je možné se bránit manipulativnímu jednání a jaké jsou projevy manipulace. Účastníci budou seznámeni s asertivními právy, možnostmi jejich uplatnění v praxi v sociálních službách, se základními asertivními technikami a procvičí si je v praxi. Naučí se používat asertivitu v emocionálně vypjatých situacích, stejně jako řešit konflikty a různé specifické problémy s klientem. Nácvik bude probíhat na konkrétních příkladech z praxe účastníků kurzu. Co mi kurz přinese:

 • Získáte základní informace z oblasti asertivity.
 • Naučíte se využít asertivní komunikaci v praxi sociálních služeb.
 • Seznámíte se s možnými komunikačními styly.
 • Naučíte se poznat manipulativní chování, rozpoznat jeho projevy a reagovat na manipulaci.
 • Seznámíte se s asertivními právy a možnostmi jejich uplatnění v praxi.
 • Naučíte se využít asertivní techniky, které v praxi uplatníte při jednání s klientem.
 • Budete umět využít asertivitu v emocionálně vypjatých situacích, při řešení konfliktů a problémů s klientem.
Délka: 8 hodin teoretické výuky Forma studia: prezenční Způsob ukončení studia: Rekapitulace probírané látky Komu je kurz určený?
 • Pracovníkům v sociálních službách
 • Sociálním pracovníkům
Vstupní předpoklady: žádné Program nebo obsah:
 • Úvod
 • Úvod do problematiky asertivity a asertivní komunikace
 • Využití asertivity při jednání s klienty
 • Asertivní dovednost
 • Asertivní techniky
 • Využití asertivity v praxi
 • Závěr

Objednat účast na kurzu - Využití asertivity při jednání s klientem
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Tato objednávka se Vám přičte do klubu Educity
Pokud ještě nemáte klubovou kartu, zaregistrujte se zde a kartu Vám zašleme zdarma.
Číslo Vaší klubové karty:
  
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je osm a čtyři ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.