Ochrana osobních údajů pro pracovníky v sociálních službách

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  3395898
 • Akreditováno:
  akreditace MPSV
 • Místo konání

 • Region:
  Karlovarský kraj
 • Adresa:
  Úvalská 603/36, 360 01 KARLOVY VARY
 • Cena *

 • Cena:
  1150 Kč
 • Popis ceny:

Popis kurzu Ochrana osobních údajů pro pracovníky v sociálních službách

Nové nařízení EP č. 2016/679, o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, které bude účinné od 25. 05. 2018, přináší významné změny v pojetí ochrany osobních údajů.


Náš kurz bude zaměřen na výklady základních pojmů, jako je osobní údaj, správce, zpracovatel, zpracování atd., jejichž správné pochopení je zásadní pro správnou aplikaci právní úpravy a realizaci jednotlivých rolí v rámci celého procesu. Jednotlivá práva a povinnosti správců, zpracovatelů a samozřejmě také subjektů údajů. Podrobně se budeme věnovat novým institutům, které GDPR zavádí. Účastníci se dozvědí, jak postupovat při nakládání s osobními údaji klientů, ale také jak má správce a zpracovatel nakládat s osobními údaji svých zaměstnanců.


V praktické části se budeme věnovat zpracování osobních údajů při poskytování široké škály sociálních služeb (smlouvy o poskytování sociálních služeb, evidence, dokumentace, standardy kvality apod.). Prostor dostanou také účastníci a jejich dotazy.