Pracovník spisové a archivní služby

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  467917
 • Místo konání

 • Region:
  Jihomoravský kraj
 • Adresa:
  PROFIT, spol. s r. o. Zelenářská 28/19 669 01 Znojmo 1
 • Termín

 • Od – do:
  denní studium, 315 hodin

Popis kurzu Pracovník spisové a archivní služby

kurz akreditovaný MŠMT ČR

Cílová skupina: zájemci o zaměstnání a uchazeči o zaměstnání, absolventi škol, nadbyteční pracovníci, nezaměstnaní, ženy vracející se na trh práce, osoby s nízkou kvalifikací, lidí nad 50 let
Výukové cíle:
* příprava na budoucí zařazení do budoucího pracovního procesu
* získání odborných znalostí
* praktické procvičování získaných znalostí
Obsah:
I. Spisová služba
- Úvod do Spisové služby
- Příjem
- Třídění a otevírání
- Označování
- Evidence
- Oběh a vyřizování
- Odeslání
- Uložení
- Skartace
- Spisový a skartační řád
II. Archivní služba
- Úvod do Archivní služby
- Příjem, evidence, uložení
- Ochrana a kategorizace
- Zpracování archiválií
- Využívání archiválií
- Všeobecné právní předpisy
III. Odborný německý / anglický jazyk
- Psychologie
- Institucionální a ekonomické základy EU
- Výpočetní technika a Internet
- Marketing
- Účetnictví
- Daňová soustava
- Sociální a zdravotní pojištění
Závěrečné znalostní zkoušky
Forma a metody výuky: práce ve skupinách, semináře, řízené diskuse, odborné výklady, praktická cvičení, trénink či řešení příkladů a případových studií s využitím didaktické, audiovizuální či výpočetní techniky
Rozsah: denní studium, 315 hodin
Způsob ukončení: závěrečná teoretická, praktická zkouška, závěrečný pohovor, osvědčení MŠMT ČR o absolvování s celostátní platností