Manažer kvality (ISO 9001)

 • Místo konání

 • Region:
  Jihomoravský kraj
 • Adresa:
  Králova 279/9, 616 00 Brno
 • Termín

 • Termín zahájení:
  27.4.2020
 • Termín ukončení:
  14.5.2020
 • Doba trvání:
  8 dní
 • Cena *

 • Cena:
  19900 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu Manažer kvality (ISO 9001)

Pro koho je kurz přínosný?
Kurz má dva moduly a je určen pracovníkům na pozici manažera kvality a představitele managementu, pracovníkům řízení kvality a všem, kteří se chtějí zabývat managementem kvality.

Na co se ve vzdělávacím kurzu zaměříme?
Obsahem kurzu je výklad požadavků normy ISO 9001 a možnosti jejich naplnění. Kurz je zaměřen na metodiku procesního řízení, management rizik, kontrolu kvality, používání nástrojů v systému managementu, základy metrologie, interní audity a řízení lidských zdrojů. Podstatnou část kurzu tvoří případové studie a práce ve skupinách.


Po absolvování semináře účastník obdrží OSVĚDČENÍ o účasti.
Po úspěšném napsání závěrečné zkoušky obdrží účastník Certifikát Manažer kvality.

Nevyhovují Vám termíny školení? Potřebujete vyškolit více zaměstnanců? Nebo chcete přizpůsobit program vzdělávacího školení na míru, aby odpovídal potřebám Vaší organizace? Na základě Vašich požadavků připravíme školení ve firmě.


ORGANIZAČNÍ POKYNY A PROGRAM
Učebna je pro účastníky otevřená od 08.15 hod.
Prezence posluchačů: 08.30 - 09.00 hod.
Začátek kurzu: 9:00 hod.

I. MODUL:
Program: 09.00 až 16.00 hod.
 • Úvod do systému managementu kvality
 • Požadavky systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016
 • Zásady systému managementu
 • Organizační struktura
 • Procesní řízení
 • Mapování procesů
 • Kontext a analýza interních a externích zainteresovaných stran
 • Management rizik
 • Řízení dokumentovaných informací
 • Politika a cíle kvality
 • Nakupování, výběr a hodnocení dodavatelů
 • Případové studie: Mapování procesu, management rizik procesu, tvorba organizační struktury, analýza zainteresovaných stran, stanovení cílů, kritéria pro hodnocení dodavatelů

II. MODUL:
Program: 09.00 až 16.00 hod.

 • Kontrola kvality, nástroje kvality - Poka yoke, 5S, 8D
 • Řízení lidských zdrojů
 • Kvalifikační požadavky na pracovníky
 • Adaptační proces
 • Hodnocení pracovníků
 • Metrologie a její úloha v systému kvality
 • Interní audity , příprava, realizace, dokumentace
 • Přezkoumání systému managementu
 • Zásady zpracování osobních údajů - GDPR z pohledu vedoucího pracovníka
 • Případové studie: hodnotící pohovory, životní cyklus zaměstnance, adaptační plán, model chování manažerů, metrologie ve společnosti, otázky k internímu auditu
 • Závěrečná zkouška

Lektor: Ing. Martina Dvořáková; Ing. Alena Fischerová; Ing. Lenka Kohoutová; Jana Rejtharová; Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D; Bc. Dana Ponikelská, MBA; Ing. Simona Hobzíková; Ing. Josef Sobotka


Objednat účast na kurzu - Manažer kvality (ISO 9001)
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a dvě ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.