Vedení týmu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • E-KURZ
 • Akce

 • Typ akce:
  e-kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  2038691
 • Lektor

 • Popis
  Informace je přístupná pouze registrovaným uživatelům EduCity Registrujte se hned!
 • Místo konání

 • Region:
  Online
 • Adresa:
 • Termín

 • Od – do:

  Termín školení dle potřeb zákazníka.

 • Doba trvání:
  1 den
 • Počet vyučovaných hodin:
  8
 • Cena *

 • Cena:
  390 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:

Popis e-kurzu Vedení týmu

Cílem kurzu je pomoci zájemcům s orientací v určitých zákonitostech fungování týmů a seznámí je se zásadními principy i při prožívání složitějších situací s podřízenými.

urz je rozčleněn do pěti kapitol. První kapitola se věnuje základním principům vedení týmu a popisu kompetencí, které jsou charakteristické pro vůdce. Ve druhé části je shrnuta problematika vlivu týmu a skupinových norem na chování jednotlivce. Třetí kapitola se věnuje správné a kvalitní týmové komunikaci. Čtvrtá a pátá část kurzu popisují techniky a metody vedení a práce v týmu. Na závěr je zařazen rozšiřující materiál a přehled odborné literatury, ze které lze čerpat. Kurz je doplněn cvičnými testy, které ověří znalost a pochopení probírané tematiky.

Kurz je určen pro vedoucí zaměstnance, manažery, teamleadery, zkrátka všechny ty, kteří vedou pracovní tým a chtějí získat povědomí o teoretických principech vůdcovství a také přehled o technikách a metodách efektivního vedení týmu.