Dědické právo v novém občanském zákoníku

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • E-KURZ
 • Akce

 • Typ akce:
  e-kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  2096218
 • Lektor

 • Popis
  Informace je přístupná pouze registrovaným uživatelům EduCity Registrujte se hned!
 • Místo konání

 • Region:
  Online
 • Adresa:
 • Cena *

 • Cena:
  660 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:

Popis e-kurzu Dědické právo v novém občanském zákoníku

Třetí část volně navazujícího cyklu o novém občanském zákoníku vás seznámí se všemi změnami v dědickém právu od 1.1.2014. Součástí přednášky je i výklad o nové procesní úpravě zakotvené v zákoně č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Program videokurzu:

 • Koncepce změny právní úpravy
 • Základní principy dědického práva
  • delace
  • univerzální sukcese
 • Dědění ze zákona
  • výčet tříd dědiců
 • Dědění ze závěti
  • druhy závětí
  • privilegovaná závěť (závěť s úlevami)
 • Dědění z dědické smlouvy
 • Právní postavení dědiců
  • odmítnutí dědictví, vzdání se dědictví, zřeknutí se dědictví
  • přechod dluhů zůstavitele na dědice
   • výhrada soupisu
 • Dědicové s právem na povinný podíl
  • nepominutelný dědic
  • vydědění
 • Odkaz
  • odlišnosti od dědění ze závěti
 • Náhradnictví v dědickém právu, svěřenecké nástupnictví