20486 Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications

 • Místo konání

 • Region:
  Online
 • Adresa:
 • Termín

 • Doba trvání:
  5 dní
 • Počet vyučovaných hodin:
  40

Popis kurzu 20486 Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications

20486 Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications

In this course, students will learn to develop advanced ASP.NET MVC applications using .NET Framework tools and technologies. The focus will be on coding activities that enhance the performance and scalability of a web application. ASP.NET MVC will be introduced and compared with Web Forms so that students know when each should/could be used. This course will also prepare the students for exam 70-486.

PREREQUISITES
Before attending this course, students must have a minimum of two to three years of experience developing web-based applications by using Microsoft Visual Studio and Microsoft ASP.NET, proficiency in using the .NET Framework, and some familiarity with the C# language.
Top
TARGET AUDIENCE
This course is intended for professional web developers who use Microsoft Visual Studio in an individual-based or team-based, small-sized to large development environment. Candidates for this course are interested in developing advanced web applications and want to manage the rendered HTML comprehensively. They want to create websites that separate the user interface, data access, and application logic.

COURSE OBJECTIVES
After completing this course, students will be able to:

Describe the Microsoft Web Technologies stack and select an appropriate technology to use to develop any given application.

Design the architecture and implementation of a web application that will meet a set of functional requirements, user interface requirements, and address business models.

Create MVC Models and write code that implements business logic within Model methods, properties, and events.

Add Controllers to an MVC Application to manage user interaction, update models, and select and return Views.

Create Views in an MVC application that display and edit data and interact with Models and Controllers.

Run unit tests and debugging tools against a web application in Visual Studio and configure an application for troubleshooting.

Develop a web application that uses the ASP.NET routing engine to present friendly URLs and a logical navigation hierarchy to users.

Implement a consistent look and feel, including corporate branding, across an entire MVC web application.

Use partial page updates and caching to reduce the network bandwidth used by an application and accelerate responses to user requests.

Write JavaScript code that runs on the client side and utilizes the jQuery script library to optimize the responsiveness of an MVC web application.

Implement a complete membership system in an MVC web application.

Build an MVC application that resists malicious attacks and persists information about users and preferences.

Describe how to write a Microsoft Azure web service and call it from and MVC application.

Describe what a Web API is and why developers might add a Web API to an application.

Modify the way browser requests are handled by an MVC application.

Describe how to package and deploy an ASP.NET MVC web application from a development computer to a web server for staging or production.

Top
COURSE OUTLINE
1 - EXPLORING ASP.NET MVC 5
Overview of Microsoft Web Technologies
Overview of ASP.NET
Introduction to ASP.NET MVC 5
Lab : Exploring ASP.NET MVC 5

2 - DESIGNING ASP.NET MVC 5 WEB APPLICATIONS
Planning in the Project Design Phase
Designing Models, Controllers, and Views
Lab : Designing ASP.NET MVC 5 Web Applications

3 - DEVELOPING ASP.NET MVC 5 MODELS
Creating MVC Models
Working with Data
Lab : Developing ASP.NET MVC 5 Models

4 - DEVELOPING ASP.NET MVC 5 CONTROLLERS
Writing Controllers and Actions
Writing Action Filters
Lab : Developing ASP.NET MVC 5 Controllers

5 - DEVELOPING ASP.NET MVC 5 VIEWS
Creating Views with Razor Syntax
Using HTML Helpers
Reusing Code in Views
Lab : Developing ASP.NET MVC 5 Views

6 - TESTING AND DEBUGGING ASP.NET MVC 5 WEB APPLICATIONS
Unit Testing MVC Components
Implementing an Exception Handling Strategy
Lab : Testing and Debugging the ASP.NET MVC 5 Web Applications

7 - STRUCTURING ASP.NET MVC 5 WEB APPLICATIONS
Analyzing Information Architecture
Configuring Routes
Creating a Navigation Structure
Lab : Structuring ASP.NET MVC 5 Web Applications

8 - APPLYING STYLES TO ASP.NET MVC 5 WEB APPLICATIONS
Using Layouts
Applying CSS to an MVC Application
Creating an Adaptive User Interface
Lab : Applying Styles to ASP.NET MVC 5 Web Applications

9 - BUILDING RESPONSIVE PAGES IN ASP.NET MVC 5 WEB APPLICATIONS
Using AJAX and Partial Page Updates
Implementing a Caching Strategy
Lab : Building Responsive Pages in ASP.NET MVC 5 Web Applications

10 - USING JAVASCRIPT AND JQUERY FOR RESPONSIVE MVC 5 WEB APPLICATIONS
Rendering and Executing JavaScript Code
Using jQuery and jQueryUI
Lab : Using JavaScript and jQuery for Responsive MVC 5 Web Applications

11 - CONTROLLING ACCESS TO ASP.NET MVC 5 WEB APPLICATIONS
Implementing Authentication and Authorization
Assigning Roles and Membership
Lab : Controlling Access to ASP.NET MVC 5 Web Applications

12 - BUILDING A RESILIENT ASP.NET MVC 5 WEB APPLICATION
Developing Secure Sites
State Management
Lab : Building a Resilient ASP.NET MVC 5 Web Application

13 - IMPLEMENTING WEB APIS IN ASP.NET MVC 5 WEB APPLICATIONS
Developing a Web API
Calling a Web API from Mobile and Web Applications
Lab : Implementing Web APIs in ASP.NET MVC 5 Web Applications

14 - HANDLING REQUESTS IN ASP.NET MVC 5 WEB APPLICATIONS
Using HTTP Modules and HTTP Handlers
Using Web Sockets
Lab : Handling Requests in ASP.NET MVC 5 Web Applications

15 - DEPLOYING ASP.NET MVC 5 WEB APPLICATIONS
Deploying a Web Application
Deploying an ASP.NET MVC 5 Web Application
Lab : Deploying ASP.NET MVC 5 Web Applications

Actual course outline may vary depending on offering center. Contact your sales representative for more information.
Top
RELATED
Related Certifications
Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): SharePoint Applications
Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD): Web Applications
Related Exams
Developing ASP.NET 4.5 MVC Web Applications
Objednat účast na kurzu - 20486 Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Tato objednávka se Vám přičte do klubu Educity
Pokud ještě nemáte klubovou kartu, zaregistrujte se zde a kartu Vám zašleme zdarma.
Číslo Vaší klubové karty:
  
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je devět a jedna ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.