20461 Querying Microsoft SQL Server®

 • Místo konání

 • Region:
  Online
 • Adresa:
 • Termín

 • Doba trvání:
  5 dní
 • Počet vyučovaných hodin:
  40

Popis kurzu 20461 Querying Microsoft SQL Server®

20461 Querying Microsoft SQL Server®

Students learn the technical skills to write basic Transact-SQL queries for Microsoft SQL Server 2014. This course is the foundation for all SQL Server-related disciplines; namely, Database Administration, Database Development and Business Intelligence.

PREREQUISITES
This course requires that you meet the following prerequisites:
•Working knowledge of relational databases.
•Basic knowledge of the Microsoft Windows operating system and its core functionality.
Top
TARGET AUDIENCE
This course is intended for Database Administrators, Database Developers, and Business Intelligence professionals. The course will very likely be well attended by SQL power users who aren’t necessarily database-focused or plan on taking the exam; namely, report writers, business analysts and client application developers.

COURSE OBJECTIVES
After completing this course, students will be able to:
•Write SELECT queries
•Query multiple tables
•Sort and filter data
•Describe the use of data types in SQL Server
•Modify data using Transact-SQL
•Use built-in functions
•Group and aggregate data
•Use subqueries
•Use table expressions
•Use set operators
•Use window ranking, offset and aggregate functions
•• Implement pivoting and grouping sets
•Execute stored procedures
•Program with T-SQL
•Implement error handling
•Implement transactions

Top
COURSE OUTLINE
1 - INTRODUCTION TO MICROSOFT SQL SERVER 2014
The Basic Architecture of SQL Server
SQL Server Editions and Versions
Getting Started with SQL Server Management Studio
Lab : Working with SQL Server 2014 Tools

2 - INTRODUCTION TO T-SQL QUERYING
Introducing T-SQL
Understanding Sets
Understanding Predicate Logic
Understanding the Logical Order of Operations in SELECT statements
Lab : Introduction to Transact-SQL Querying

3 - WRITING SELECT QUERIES
Writing Simple SELECT Statements
Eliminating Duplicates with DISTINCT
Using Column and Table Aliases
Writing Simple CASE Expressions
Lab : Writing Basic SELECT Statements

4 - QUERYING MULTIPLE TABLES
Understanding Joins
Querying with Inner Joins
Querying with Outer Joins
Querying with Cross Joins and Self Joins
Lab : Querying Multiple Tables

5 - SORTING AND FILTERING DATA
Sorting Data
Filtering Data with a WHERE Clause
Filtering with the TOP and OFFSET-FETCH Options
Working with Unknown and Missing Values
Lab : Sorting and Filtering Data

6 - WORKING WITH SQL SERVER 2014 DATA TYPES
Introducing SQL Server 2014 Data Types
Working with Character Data
Working with Date and Time Data
Lab : Working with SQL Server 2014 Data Types

7 - USING DML TO MODIFY DATA
Inserting Data
Modifying and Deleting Data
Lab : Using DML to Modify Data

8 - USING BUILT-IN FUNCTIONS
Writing Queries with Built-In Functions
Using Conversion Functions
Using Logical Functions
Using Functions to Work with NULL
Lab : Using Built-In Functions

9 - GROUPING AND AGGREGATING DATA
Using Aggregate Functions
Using the GROUP BY Clause
Filtering Groups with HAVING
Lab : Grouping and Aggregating Data

10 - USING SUBQUERIES
Writing Self-Contained Subqueries
Writing Correlated Subqueries
Using the EXISTS Predicate with Subqueries
Lab : Using Subqueries

11 - USING TABLE EXPRESSIONS
Using Derived Tables
Using Common Table Expressions
Using Views
Using Inline Table-Valued Functions
Lab : Using Table Expressions

12 - USING SET OPERATORS
Writing Queries with the UNION Operator
Using EXCEPT and INTERSECT
Using APPLY
Lab : Using Set Operators

13 - USING WINDOW RANKING, OFFSET, AND AGGREGATE FUNCTIONS
Creating Windows with OVER
Exploring Window Functions
Lab : Using Window Ranking, Offset and Aggregate Functions

14 - PIVOTING AND GROUPING SETS
Writing Queries with PIVOT and UNPIVOT
Working with Grouping Sets
Lab : Pivoting and Grouping Sets

15 - EXECUTING STORED PROCEDURES
Querying Data with Stored Procedures
Passing Parameters to Stored Procedures
Creating Simple Stored Procedures
Working with Dynamic SQL
Lab : Executing Stored Procedures

16 - PROGRAMMING WITH T-SQL
T-SQL Programming Elements
Controlling Program Flow
Lab : Programming with T-SQL

17 - IMPLEMENTING ERROR HANDLING
Using TRY / CATCH Blocks
Working with Error Information
Lab : Implementing Error Handling

18 - IMPLEMENTING TRANSACTIONS
Transactions and the Database Engine
Controlling Transactions
Isolation Levels
Lab : Implementing Transactions

Actual course outline may vary depending on offering center. Contact your sales representative for more information.
Top
RELATED
Related Courses
20462 Administering Microsoft® SQL Server® Databases
20463 Implementing a Data Warehouse with Microsoft® SQL Server®
Objednat účast na kurzu - 20461 Querying Microsoft SQL Server®
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a osm ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.