10550 Programming in Visual Basic with Microsoft® Visual Studio® 2010

 • Místo konání

 • Region:
  Online
 • Adresa:
 • Termín

 • Doba trvání:
  5 dní
 • Počet vyučovaných hodin:
  40

Popis kurzu 10550 Programming in Visual Basic with Microsoft® Visual Studio® 2010

10550 Programming in Visual Basic with Microsoft® Visual Studio® 2010

This course teaches students Visual Basic language syntax, program structure, and implementation by using Microsoft Visual Studio 2010 and the Microsoft .NET Framework 4.

PŘEDPOKLADY
This course requires that you meet the following prerequisites:
*This course is targeted at developers who already have Visual Basic knowledge.
*This course is not for new developers; at least 12 months experience working with an Object Oriented language is expected.
*Experience with the Microsoft .NET Framework
*Knowledge of the Visual Studio integrated development environment (IDE).

CÍLOVÁ SKUPINA
This course is intended for experienced developers who already have programming experience in Visual Basic, C, C++, C#, or Java, and understand the concepts of Object Oriented Programming. These developers will be likely to develop enterprise business solutions.

TÉMATA KURZU
After completing this course, students will be able to:
- Describe the purpose of the .NET Framework, and explain how to use Microsoft Visual Basic and Visual Studio 2010 to build .NET Framework applications.
- Describe the syntax of basic Visual Basic programming constructs.
- Describe how to create and call methods.
- Describe how to catch, handle, and throw exceptions.
- Describe how to perform basic file I/O operations in a Visual Basic application.
- Describe how to create and use new types (enumerations, classes, and structures), and explain the differences between reference types and value types.
- Describe how to control the visibility and lifetime of members in a type.
- Describe how to use inheritance to create new reference types.
- Describe how to manage the lifetime of objects and control the use of resources.
- Describe how to create properties and indexers to encapsulate data, and explain how to define operators for this data.
- Describe how to decouple an operation from the method that implements it, and explain how to use these decoupled operations to handle asynchronous events.
- Describe the purpose of collections, and explain how to use generics to implement type-safe collection classes, structures, interfaces, and methods.
- Describe how to implement custom collection classes that support enumeration.
- Describe how to query in-memory data by using Language-Integrated Query (LINQ) queries.
- Describe how to integrate code written by using a dynamic language such as Ruby and Python, or technologies such as Component Object Model (COM), into a Visual Basic application.

OSNOVA KURZU
1 - INTRODUCING VISUAL BASIC AND THE .NET FRAMEWORK
Introduction to the .NET Framework 4
Creating Projects Within Visual Studio 2010
Writing a Visual Basic Application
Building a Graphical Application
Documenting an Application
Debugging Applications by Using Visual Studio 2010
Lab : Introducing Visual Basic and the .NET Framework

2 - USING VISUAL BASIC PROGRAMMING CONSTRUCTS
Declaring Variables and Assigning Values
Using Expressions and Operators
Creating and Using Arrays
Using Decision Statements
Using Iteration Statements
Lab : Using Visual Basic Programming Constructs

3 - DECLARING AND CALLING METHODS
Defining and Invoking Methods
Specifying Optional Parameters and ByRef Parameters
Lab : Declaring and Calling Methods

4 - HANDLING EXCEPTIONS
Handling Exceptions
Raising Exceptions
Lab : Handling Exceptions

5 - READING AND WRITING FILES
Accessing the File System
Reading and Writing Files by Using Streams
Lab : Reading and Writing Files

6 - CREATING NEW TYPES
Creating and Using Modules and Enumerations
Creating and Using Classes
Creating and Using Structures
Comparing References to Values
Lab : Creating New Types

7 - ENCAPSULATING DATA AND METHODS
Controlling Visibility of Type Members
Sharing Methods and Data
Lab : Encapsulating Data and Methods

8 - INHERITING FROM CLASSES AND IMPLEMENTING INTERFACES
Using Inheritance to Define New Reference Types
Defining and Implementing Interfaces
Defining Abstract Classes
Lab : Inheriting from Classes and Implementing Interfaces

9 - MANAGING THE LIFETIME OF OBJECTS AND CONTROLLING RESOURCES
Introduction to Garbage Collection
Managing Resources
Lab : Managing the Lifetime of Objects and Controlling Resources

10 - ENCAPSULATING DATA AND DEFINING OVERLOADED OPERATORS
Creating and Using Properties
Creating and Using Indexers
Overloading Operators
Lab : Creating and Using Properties
Lab : Creating and Using Indexers
Lab : Overloading Operators

11 - DECOUPLING METHODS AND HANDLING EVENTS
Declaring and Using Delegates
Using Lambda Expressions
Handling Events
Lab : Decoupling Methods and Handling Events

12 - USING COLLECTIONS AND BUILDING GENERIC TYPES
Using Collections
Creating and Using Generic Types
Defining Generic Interfaces and Understanding Variance
Using Generic Methods and Delegates
Lab : Using Collections
Lab : Building Generic Types

13 - BUILDING AND ENUMERATING CUSTOM COLLECTION CLASSES
Implementing a Custom Collection Class
Adding an Enumerator to a Custom Collection Class
Lab : Building and Enumerating Custom Collection Classes

14 - USING LINQ TO QUERY DATA
Using the LINQ Extension Methods and Query Operators
Building Dynamic LINQ Queries and Expressions
Lab : Using LINQ to Query Data

15 - INTEGRATING VISUAL BASIC CODE WITH DYNAMIC LANGUAGES AND COM COMPONENTS
Integrating Visual Basic Code with Ruby and Python
Accessing COM Components from Visual Basic
Lab : Integrating Visual Basic Code with Dynamic Languages and COM Components
Objednat účast na kurzu - 10550 Programming in Visual Basic with Microsoft® Visual Studio® 2010
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a jedna ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.