10266 Programming in C# with Microsoft Visual Studio 2010

 • Místo konání

 • Region:
  Online
 • Adresa:
 • Termín

 • Doba trvání:
  5 dní
 • Počet vyučovaných hodin:
  40

Popis kurzu 10266 Programming in C# with Microsoft Visual Studio 2010

10266 Programming in C# with Microsoft Visual Studio 2010

The course focuses on C# program structure, language syntax, and implementation details with .NET Framework 4.0. This course describes the new enhancements in the C# 4.0 language by using Visual Studio 2010.

CÍLOVÁ SKUPINA
This course is intended for experienced developers who already have programming experience in C, C++, Visual Basic, or Java and understand the concepts of object-oriented programming.
This course is not designed for new programmers; it is targeted at professional developers with at least 12 months experience of programming in an object-oriented environment.

TÉMATA KURZU
After completing this course, students will be able to:
- Explain the purpose of the .NET Framework, and understand how to use C# and Visual Studio 2010 to build .NET Framework applications.
- Understand the syntax of basic C# programming constructs.
- Create and call methods in a C# application.
- Catch, handle and throw exceptions.
- Perform basic file IO operations in a C# application.
- Create and use new types (enumerations, classes, and structures), and understand the differences between reference types and value types.
- Control the visibility and lifetime of members in a type.
- Use inheritance to create new reference types.
- Manage the lifetime of objects and control the use of resources.
- Define properties and indexers to encapsulate data, and define operators for this data.
- Decouple an operation from the method that implements an operation, and use these decoupled operations to handle asynchronous events.
- Use collections to aggregate data, and use Generics to implement type-safe collection classes, structures, interfaces, and methods.
- Implement custom collection classes that support enumeration.
- Query in-memory data by using LINQ.
- Integrate code written by using a dynamic language such as Ruby and Python, or technologies such as COM, into a C# application

OSNOVA KURZU
1 - INTRODUCING C# AND THE .NET FRAMEWORK
Introduction to the .NET Framework
Creating Projects Within Visual Studio 2010
Writing a C# Application
Building a Graphical Application
Documenting an Application
Running and Debugging Applications by Using Visual Studio 2010
Lab : Introducing C# and the .NET Framework

2 - USING C# PROGRAMMING CONSTRUCTS
Declaring Variables and Assigning Values
Using Expressions and Operators
Creating and Using Arrays
Using Decision Statements
Using Iteration Statements
Lab : Using C# Programming Constructs

3 - DECLARING AND CALLING METHODS
Defining and Invoking Methods
Specifying Optional Parameters and Output Parameters
Lab : Declaring and Calling Methods

4 - HANDLING EXCEPTIONS
Handling Exceptions
Raising Exceptions
Lab : Handling Exceptions

5 - READING AND WRITING FILES
Accessing the File System
Reading and Writing Files by Using Streams
Lab : Reading and Writing Files

6 - CREATING NEW TYPES
Creating and Using Enumerations
Creating and Using Classes
Creating and Using Structs
Comparing References to Values
Lab : Creating New Types

7 - ENCAPSULATING DATA AND METHODS
Controlling Visibility of Type Members
Sharing Methods and Data
Lab : Encapsulating Data and Methods

8 - INHERITING FROM CLASSES AND IMPLEMENTING INTERFACES
Using Inheritance to Define New Reference Types
Defining and Implementing Interfaces
Defining Abstract Classes
Lab : Inheriting From Classes and Implementing Interfaces

9 - MANAGING THE LIFETIME OF OBJECTS AND CONTROLLING RESOURCES
Introduction to Garbage Collection
Managing Resources
Lab : Managing the Lifetime of Objects and Controlling Resources

10 - ENCAPSULATING DATA AND DEFINING OVERLOADED OPERATORS
Creating and Using Properties
Creating and Using Indexers
Overloading Operators
Lab : Creating and Using Properties
Lab : Creating and Using Indexers
Lab : Overloading Operators

11 - DECOUPLING METHODS AND HANDLING EVENTS
Declaring and Using Delegates
Using Lambda Expressions
Handling Events
Lab : Decoupling Methods and Handling Events

12 - USING COLLECTIONS AND BUILDING GENERIC TYPES
Using Collections
Creating and Using Generic Types
Defining Generic Interfaces and Understanding Variance
Using Generic Methods and Delegates
Lab : Using Collections
Lab : Building Generic Types

13 - BUILDING AND ENUMERATING CUSTOM COLLECTION CLASSES
Implementing a Custom Collection Class
Adding an Enumerator to a Custom Collection Class
Lab : Building and Enumerating Custom Collection Classes

14 - USING LINQ TO QUERY DATA
Using the LINQ Extension Methods and Query Operators
Building Dynamic LINQ Queries and Expressions
Lab : Using LINQ to Query Data

15 - INTEGRATING VISUAL C# CODE WITH DYNAMIC LANGUAGES AND COM COMPONENTS
Integrating C# Code with Ruby and Python
Accessing COM Components from C#
Lab : Integrating C# Code with Dynamic Languages and COM Components
Objednat účast na kurzu - 10266 Programming in C# with Microsoft Visual Studio 2010
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Tato objednávka se Vám přičte do klubu Educity
Pokud ještě nemáte klubovou kartu, zaregistrujte se zde a kartu Vám zašleme zdarma.
Číslo Vaší klubové karty:
  
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je deset a osm ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.