Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2023 a roční zúčtování záloh za rok 2022

Kurzem Vás provede Katarína Dobešová

specialistka v oblasti daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Základní info

CÍL

Poskytnout informace o změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2022 a pro rok 2023, systému zdaňování mezd a provedení ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2022.  

OBSAH

 • Novely zákona o daních z příjmů a další aktuální změny ve zdaňování příjmů fyzických osob (daňové opatření v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, sleva za zastavenou exekuci a další novinky dle vývoje legislativy)
 • Daňové dopady související se zvýšením minimální a průměrné mzdy
 • Systém zdaňování příjmů ze závislé činnosti v návaznosti na učinění prohlášení k dani, příjmy od daně osvobozené a příjmy které nejsou u zaměstnance předmětem daně, kdy plátce daně zálohu na daň při vyslání zaměstnance do zahraničí nesráží, definice zdroje příjmů, atd.
 • Roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za rok 2022 (legislativní rámec a změny, lhůty a termíny, stanovení základu daně, vypořádání přeplatků a nedoplatků, povinností poplatníka a plátce daně při ročním zúčtování, kdy má zaměstnanec právo požádat o roční zúčtování a kdy povinnost podat daňové přiznání, náležitosti žádosti o roční zúčtování, dodatečné učinění prohlášení k dani, jak vypořádat daňovou povinnost u zaměstnance s příjmy zdaněnými srážkovou daní dle § 6 odst. 4 ZDP a   příjmy dle § 5 odst. 4 ZDP, atd.)
 • Zdanění příjmů ze závislé činnosti u daňových nerezidentů (určení daňového domicilu, zdanění příjmů za práci v ČR a provedení ročního zúčtování, poskytnutí daňových úlev u daňových nerezidentů (kdy ano a kdy ne), home office v zahraničí, atd.)
 • Jak opravit dluhy na záloze a dani u zaměstnanců dle § 38i ZDP
 • Nezdanitelné části základu daně (vč. úroků z úvěrů na bydlení, darů poskytnutých na veřejně prospěšné účely a příspěvků na penzijní a životní pojištění)
 • Slevy na dani (základní, na invaliditu, průkaz ZTP/P, na studenta) a roční slevy (na druhého z manželů a školkovné)
 • Daňové zvýhodnění na vyživované děti a soustavná příprava na budoucí povolání
 • Výklad k vybraným zaměstnaneckým benefitům vč. tzv. stravenkového paušálu
 • Další aktuální informace k problematice zdaňování mezd
 • Daňové tiskopisy (aktualizované vzory, lhůty pro zpracování vyúčtování, oznamovací povinnost plátce daně)
 • Zajímavé judikáty a příspěvky KV KDP ve vztahu k závislé činnosti

Změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2023 a roční zúčtování záloh za rok 2022

Vybraný termín:

16.12.2022  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a jedna ? Součet zapište číslicemi.