ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ v roce 2022 a evidenční listy důchodového pojištění

Základní info

Cíl: Seznámení s platnou právní úpravou v oblasti nemocenského pojištění a ELDP. Účastníci budou na příkladech upozorněni na nejčastější závady, které se vyskytují při vedení ELDP.

Obsah:
Výklad k zákonu o nemocenském pojištění včetně všech přijatých i připravovaných změn:
* Změny trvalého charakteru, které nastaly v průběhu roku 2021 v sociálním a nemocenském pojištění a pokračují i v roce 2022
* eNeschopenka, vč. povinností zaměstnavatele
* Karanténa, vč. povinností zaměstnavatele
* Ošetřovné, vč. povinností zaměstnavatele
* Povinná elektronická komunikace (Oznámení o nástupu do zaměstnání, Příloha k žádosti o dávku…)
* Změny v oblasti sociálního a nemocenského pojištění, ke kterým dojde od 1. 1. 2022
* Redukční hranice
* Maximální vyměřovací základ
* Rozhodný příjem a účast na nemocenském pojištění
* Další ukazatele pro rok 2022
* Připravované změny v sociálním a nemocenském pojištění, ke kterým by mělo dojít v roce 2022
* Novinky ve službách pro zaměstnavatele na ePortálu ČSSZ
* Seminář bude reagovat na aktuální změny, které může přinést nadcházející období

Evidenční listy důchodového pojištění
* Příklady vyplňování ELDP
* Zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu
* Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce
* Peněžitá pomoc v mateřství, mateřská dovolená a zúčtovaný příjem
* Neplatné rozvázání pracovního poměru
* Zaměstnání po vzniku nároku na řádný starobní důchod
* ELDP odesílaný k žádosti o invalidní důchod, předčasný starobní důchod a starobní důchod
* ELDP zaměstnanců, kteří jsou zároveň tzv. vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby
* Vyloučené a odečítané doby
* Opravy již odeslaných ELDP

ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ - online seminář NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ v roce 2022 a evidenční listy důchodového pojištění

Vybraný termín:

15.12.2021  Online Upřesnující informace k termínu

Cena
1900 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a devět ? Součet zapište číslicemi.