Zdravotní pojištění v roce 2024

Kurzem Vás provede Mgr. Tomáš Červinka

hlavní metodik, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Základní info

OBSAH

 • Změny ve zdravotním pojištění v roce 2024
 • Stanovení vyměřovacího základu zaměstnance – odchylky ve stanovení vyměřovacího základu oproti sociálnímu zabezpečení a daňovému základu
 • Minimální vyměřovací základ, osoby, za které je plátcem pojistného stát, důležité osobní překážky
 • Okruh osob, které se považují za zaměstnance pro účely zdravotního pojištění
  • Příjem ze závislé činnosti podle zákona o daních z příjmů
  • Členové správních rad, dozorčích rad, osoby jmenované do funkce apod.
  • Osoby činné na základě dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti apod., odlišnosti oproti zaměstnání malého rozsahu
 • Oznamovací povinnost – přihlášení a odhlášení zaměstnanců u zdravotní pojišťovny v různých situacích – pracovní poměr, dohoda o pracovní činnosti, členové družstev, společníci a jednatelé společností s ručením omezeným, osoby, za které hradí pojistné i stát, atd.
 • Mezinárodní prvek ve veřejném zdravotním pojištění – migrace pojištěnců a plátců, koordinační nařízení EU, formulář A1, mezinárodní smlouvy, vyslání zaměstnanců, cizinci v ČR, osobní rozsah zdravotního pojištění, dlouhodobý pobyt v cizině
 • Odvod pojistného na zdravotní pojištění za zaměstnance – vyměřovací základ, sazba pojistného, splatnost pojistného, způsob odvodu pojistného, sankce
 • Další povinnosti zaměstnavatele – povinnost podat přehled o platbě pojistného, kontrola u zaměstnavatele
 • Odvod pojistného u OSVČ
 • Vyúčtování pojistného, evidence pojištěnců
 • Aktuální informace, řešení modelových situací a praktických příkladů
 

Zdravotní pojištění v roce 2024

Vybraný termín:

15.1.2024  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Praha 2
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a tři ? Součet zapište číslicemi.