Vázaný spotřebitelský úvěr

zkouška odborné způsobilosti

Základní info

Zkouška je písemná a řídí se zkouškovým řádem.

Úspěšný účastník obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování odborné zkoušky.

Časový rozsah zkoušky:

90 min

Obsah zkoušky: odborné znalosti počet otázek maximum bodů Jedna správná (1 bod) 24 otázek 24 b. Více správných (2 body) 8 otázek 16 b. Celkem 32 otázek 40 b.   minimum 60 % minimum 24 b. odborné dovednosti počet otázek maximum bodů 2x příp. studie (2 body) 10 otázek 20 b. Celkem 10 otázek 20 b.   minimum 60 % minimum 12 b. Celkem: minimum 45 b. (75 %)

Zkoušky vykonávané od 29. 1. 2021 jsou generované z  open="">databáze otázek platných od 29. 12. 2020.

Zkouškový řád:

 Zkouškový řád, 1.7 MB

Stornovací podmínky:
  • Bezplatné storno přijímáme 7 a více kalendářních dnů před termínem zkoušky.
  • Při zrušení účasti v době mezi 2. a 7. dnem před konáním zkoušky účtujeme storno poplatek ve výši 50%.
  • Při stornu 1 den před konáním a v den konání zkoušky nebo při neomluvené absenci je nutné uhradit poplatek v plné výši.
  • Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity zkoušky.

Vázaný spotřebitelský úvěr

Vybraný termín:

27.7.2021  Praha

Cena
1000 Kč + 21 % DPH

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.