Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální.

Teorie a praxe platebních služeb

kurz

Základní info

Cílem semináře je objasnit základní pravidla regulace platebního styku, která je v současné době ovlivňována evropským právem se zaměřením na PSD II, která byla transponována do zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Výklad bude zaměřen na to, jak přistupovat při aplikaci této regulace do bankovní a podnikové praxe. Bude věnována pozornost jak teoretickému vymezení platebních služeb s komparací vůči pojmu platební styk. Dále se bude seminář zabývat podrobnějším rozborem aktuální regulace se zaměřením do praktické realizace jednotlivých platebních instrumentů.

 

 1. Úvod do teorie platebních služeb
 • nástroje regulace
 • orgány regulace.
 1. Zákon o platebním styku (zákon č. 370/2017 Sb.) - výklad
 • pojmy platebního styku,
 • platební služby a jejich poskytovatelé,
 • poskytování platebních služeb,
 • porovnatelnost poplatků spojených s platebními účty,
 • změna jeho poskytovatele v rámci daného státu podle přání uživatele,
 • usnadnění přeshraničního otevírání účtů,
 • právo na přístup k platebnímu účtu se základními prvky pro uživatele, zejména tedy spotřebitele,
 • služba nepřímého dání platebního příkazu,
 • služba informování o účtu.
 1. Vliv zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na poskytování platebního styku.
 2. Vliv nařízení 924/2009 (EU) a 260/2012 (EU) EP a Rady na poskytování vnitrostátních a přeshraničích platebních služeb.
 3. Praktické využití platebních nástrojů
 • Hladké platby v rámci vnitrostátního platebního styku.
 • Hladké platby v rámci příhraničního platebního styku.
 • Další platební nástroje (šeky, směnky, dokumentární platby).
 1. Předpoklady pro zúčtování
 • Zúčtovací systém v ČR – CERTIS.
 • Zúčtovací systémy v rámci EU
 • Zúčtovací možnosti v rámci zahraničního platebního styku.
 1. Závěr a diskuse.

Teorie a praxe platebních služeb

Vybraný termín:

21.4.2020  Praha

Cena
5650 Kč

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.