Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi

Kurzem Vás provede Bc. Ing. Zuzana Strnadová

Ing. Zuzana Strnadová působí jako odborná referentka na Generálním finančním ředitelství a má mnohaletou praxí ve finanční správě na různých pozicích.…

Základní info

Cíle kurzu

Máte obavy z porušení podmínek stanovených pro čerpání dotace? Kdo toto porušení řeší – poskytovatel dotace nebo finanční úřad? Na semináři obdržíte ucelenou informaci o tom, jakým způsobem budou postupovat a jakým způsobem se můžete v případě pochybení bránit.

Získáte teoretické znalosti podložené zkušenostmi lektorky z praxe.

Určeno pro

Seminář je určen všem, kteří čerpají dotace, návratné finanční výpomoci či příspěvky ze státních zdrojů a potřebují se zorientovat v tom, na co si dát pozor a jak postupovat v případě, že se dostanou při čerpání těchto prostředků do problémů. Je určen žadatelům o dotaci, příjemcům dotací, případně jejich zaměstnancům a všem ostatním, kteří řeší problémy při čerpání dotací. Zúčastnit se mohou také pracovníci poskytovatelů dotací.

Obsah kurzu

• rozhodnutí, dohoda, smlouva o poskytnutí dotace z pohledu následné kontroly dodržení stanovených podmínek,

• změna rozhodnutí, dohody, smlouvy o poskytnutí dotace,

• nevyhovění žádosti o poskytnutí dotace,

• odnětí dotace,

• nevyplacení dotace nebo její části,

• výzva poskytovatele k provedení nápravného opatření ze strany příjemce dotace,

• výzva poskytovatele k vrácení dotace nebo její části příjemcem dotace,

• důsledky splnění či nesplnění výzvy k provedení opatření k nápravě či k vrácení dotace,

• výklad pojmu porušení rozpočtové kázně, rozdíl mezi porušením rozpočtové kázně a nesrovnalostí,

• stanovení výše odvodu za porušení rozpočtové kázně, zásada proporcionality,

• odvod za porušení rozpočtové kázně a příslušné penále,

• možnosti prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a příslušného penále.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Problémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi

Vybraný termín:

22.11.2022  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a šest ? Součet zapište číslicemi.