Poskytování cestovních náhrad pro rok 2024

Kurzem Vás provede Zdeněk Křížek

specialista v personální a mzdové oblasti

Základní info

PRO

Určeno pro všechny, kteří se zabývají problematikou cestovních náhrad ve státní a podnikatelské sféře.

CÍL

Podrobný výklad problematiky cestovních náhrad.

OBSAH

Vymezení základních ustanovení týkajících se pracovních cest tuzemských a zahraničních dle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. upravujícího problematiku pracovních cest
  • Určení osob, kterým přísluší cestovní náhrady
  • Vymezení základních pojmů – pracovní cesta, pravidelné pracoviště, rodina, zahraniční pracovní cesta
  • Sestavení příkazu k pracovní cestě – podmínky cesty
  • Nárokové náhrady – jízdné, ubytování, stravné a ostatní nutné náhrady
  • Krácení stravného – tuzemsko i zahraničí
  • Paušalizace cestovních náhrad
  • Čestné prohlášení
  • Poskytování záloh na pracovní cesty a jejich vyúčtování, vč. oceňování
Vazba cestovních náhrad na zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Ukázky doporučených vzorů, vnitřních předpisů a názorných příkladů výpočtu vyúčtování náhrad cestovních výdajů.

Poskytování cestovních náhrad pro rok 2024

Vybraný termín:

5.1.2024  Praha 2 Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Praha 2
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a devět ? Součet zapište číslicemi.