Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Nákladový controlling - kalkulace a rozpočty

Základní info

Kurz upřesňuje možnosti aplikace systému nákladového a manažerského účetnictví, rozpočtového a kalkulačního systému včetně nastavení vnitropodnikových cen a řešení otázek procesního managementu nákladů (ABC, ABB, ABM). Zároveň představuje nové metody řízení hodnotových veličin v podniku.

 

Cílová skupina

Program je určen pro:

 • controllery
 • odborníky v oblasti financí a účetnictví
 • liniové managery s controllingovými úkoly
 • experty všech oborů, kteří se chtějí rozvíjet ve směru controlling

 

Obsah semináře

1. den

Informační základ pro operativní controlling
 • analytické účty nákladů
 • nákladová střediska
 • dimenze zakázky/projektu, procesní a neprocesní náklady
Spotřeba zdrojů a její ocenění
 • přímá spotřeba
 • nepřímá spotřeba
 • problematické položky (odpisy, rezervy aj.)
Řízení hospodárnosti - rozpočty a normy
 • normování spotřeby, výkonové normy
 • rozpočty režijních nákladů
 • moderní metody rozpočtování (Beyond budgeting, Better budgeting)
 • úskalí aplikace norem a rozpočtů, zkušenosti z praxe
Řízení účelnosti – od kalkulace k restrukturalizaci
 • tradiční (útvarový) a moderní (procesní) přístup
 • systémy střediskového zúčtování a přeúčtování
 • odstraňování neúčelných aktivit, zkušenosti z praxe
Kalkulační metody v praxi
 • klasická kalkulace
 • procesní (ABC) kalkulace
 • maticový nákladový model
Rozpočtové řízení na příkladech
 • flexibilní rozpočet
 • zero-based rozpočet
 • procesní rozpočet (ABB)

2. den

Controlling a manažerské řízení
 • státní versus manažerské výkazy
 • střediska - zásady jejich určení a řízení
 • jak a co měřit
 • měřítka a motivace - případová studie PNS spider, příklad ze společnosti DEK
 • vztah finančního a nákladového účetnictví
Krycí příspěvky jako informace pro řízení
Klasické a procesní kalkulace
 • kalkulační metody
 • případová studie PNS - ABC
 • ABC - výhody a omezení
Řízení nákladů podpůrných útvarů
 • případová studie DEK fakturace

 

3. den

Příklady a jejich řešení v MS Excel
 • vztahové veličiny
 • rozpočet středisek
 • sestavení vícedimenzionální roční manažerské výsledovky (MNO, MCN) – střediskový a procesní pohled

 

Nákladový controlling - kalkulace a rozpočty

Vybraný termín:

12.12.2023 –  14.12.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena
27 071 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a šest ? Součet zapište číslicemi.