Kapitálová regulace finančních institucí (kapitálová přiměřenost v aktuální a komplexní podobě)

kurz

Základní info

 • Důvody a podstata kapitálové regulace
 • Historický vývoj kapitálové regulace (Basel I a Basel II)
 • Současný regulatorní rámec
  • Nařízení a Směrnice EU
  • technické standardy EBA
  • transposice změn do českého regulatorního rámce
 • Typy a struktura regulovaných rizik
 • Ochodní a bankovní (investiční) portfolio
  • členění nástrojů mezi portfolia
  • oceňování nástrojů v obchodním portfoliu
 • Vymezení a struktura regulatorního kapitálu
 • Kapitálové nárazníky (rezervy)
  • nárazník chránící kapitál
  • proticyklický nárazník
  • ostatní nárazníky
 • Pákový poměr (leverage ratio)
 • Kreditní riziko
  • standardisovaný přístup ke kreditnímu riziku
  • IRB přístup ke kreditnímu riziku
  • nástroje snižující kreditní riziko
  • dodatečný kapitálový požadavek na protistranu
  • sekuritizace
 • Tržní riziko a obchodní kniha
  • kreditní riziko obchodního portfolia
  • standardisovaný přístup k tržnímu riziku
  • VaR modely
 • Operační riziko
  • BIA přístup a standardizovaný přístup
  • modelový (AMA) přístup
  • angažovanost bankovního (investičního) a obchodního portfolia
 • Pilíř II
  • ekonomický kapitál
  • úrokové riziko investičního portfolia
 • Kvantitativní regulace likvidity
  • kvantitativní ukazatele a limity
  • nástroje k monitorování a vykazování likvidity

Kapitálová regulace finančních institucí (kapitálová přiměřenost v aktuální a komplexní podobě)

Vybraný termín:

25.5.2020  Praha

Cena
9850 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a sedm ? Součet zapište číslicemi.