Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním prostředí

Kurzem Vás provede Ing. Zdenka Šulcová (Volkánová), Ph.D.

Zdenka Šulcová vystudovala obor podniková ekonomika a management na ekonomické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a obor účetnictví na Soukromé…

Základní info

Cíle kurzu

Na semináři porozumíte způsobu volby vhodné metody kalkulace v podnikové praxi, získáte praktické dovednosti při sestavování kalkulací firemních nákladů a určování cen, které by pokryly náklady, nesly zisk a nebyly vysoké pro zákazníky.
Pochopíte nejen nákladové stránky podnikání, ale také praktické nastavení cen podle principu vnímání hodnoty, kterou zákazník za zaplacený produkt očekává.

Určeno pro

Seminář je určen pro manažery středního a vrcholového managementu firmy a majitele, kteří chtějí získat konkrétní poznatky o přípravě kalkulací a nastavování cen v sektoru služeb.

Obsah kurzu

• náklady firmy, jejich uspořádání a sledování ve firmě,
• základy rozhodování při řízení nákladů,
• nákladové optimalizace,
• problematika rozdělení nákladů u služeb,
• volba správné kalkulační metody – základy,
• metodika tvorby cen – nákladově orientovaná, poptávkově orientovaná, konkurenčně orientovaná,
• nejčastější chyby v cenotvorbě a jak se jim vyvarovat,
• kalkulace cen zakázkových služeb, problematika a omezení,
• kalkulace vzdělávacích akcí,
• specifika kalkulace cen zdravotnických služeb,
• praktické příklady výpočtu kalkulací.

Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka. Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Kalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním prostředí

Vybraný termín:

17.10.2023  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Praha
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a šest ? Součet zapište číslicemi.