Fundraising

kurz

Základní info

- realizováno ve spolupráci s ČCF (Českým centrem fundraisingu)
Kurz je určen těm, kteří jsou v nestátních neziskových organizacích zodpovědní za získávání zdrojů - fundraiserkám a fundraiserům, popřípadě těm, kteří fundraising kumulují s řídící nebo jinou pracovní pozicí.

Vhodný je zejména pro ty, kteří již vědí, co fundraising znamená, a rozhodli se ve své pracovní pozici profesionalizovat.

Lektorský tým provede posluchače cestou od základny až po samý vrchol dárcovské pyramidy.

Absolventi obdrží certifikát o absolvování kurzu.
Obsah kurzu:
Posluchači a posluchačky si postupně odpovědí na tyto otázky:

* Proč lidé občas rádi něco darují?
* Je má organizace připravená na fundraising a kdo se mu má věnovat?
* Má v naší organizaci fundraising podporu v public relations?
* Které typy dárců pro nás znamenají největší příslib?
* Volím vhodné fundraisingové techniky a jak bych je mohl vylepšit?
* Jak uspořádat benefiční akci?
* Jak budovat dlouhodobou spolupráci a pečovat o hlavní dárce?
* Jak fundraising plánovat a vyhodnocovat?
a na mnoho dalších...

Fundraising

Vybraný termín:

 Praha

Cena
14000 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a šest ? Součet zapište číslicemi.