Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Finanční analýza pro praktické využití

Kurzem Vás provede Ing. Kateřina Kalinová

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu Financí a účetnictví (inženýrské studium) a obor Daně a finanční kontrola (bakalářské studium).…

Základní info

Cíle kurzu

Po absolvování semináře se budete umět orientovat ve finančních výkazech, finančních ukazatelích a získáte ucelený pohled na hospodaření firmy, její silné a slabé stránky i závěry pro zlepšení problémových oblastí.


Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní kalkulačky.

Určeno pro

Seminář je určen pro zaměstnance v širokém spektru pozic, manažery i podnikatele, kteří chtějí/potřebují umět z finančních výkazů firem získat užitečné informace.

Obsah kurzu

• cíle finanční analýzy,

• rozdílní uživatelé – rozdílné přístupy i metody,

• informační zdroje,

• metody finanční analýzy,

• analýza absolutních ukazatelů – EBITDA, OIBDA,

• horizontální a vertikální analýza – praktické příklady, modelové i z reálného života,

• klasifikace poměrových ukazatelů a jejich užití,

• nejužívanější ukazatele ze všech kategorií včetně jejich interpretace a doporučení,

• soustavy ukazatelů – Du Pontův rozklad,

• bankrotní modely,

• hodnotové ukazatele – EVA, MVA,

• výhody a omezení jednotlivých metod,

• základy anglické terminologie.


Praktické příklady.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Samozřejmostí je občerstvení, podkladové materiály a osvědčení o absolvování pro každého účastníka.

Finanční analýza pro praktické využití

Vybraný termín:

25.11.2022 –  2.12.2022  Praha Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a devět ? Součet zapište číslicemi.