Finance pro nefinanční manažery

Kurzem Vás provede Ing. Kateřina Kalinová

Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, fakultu Financí a účetnictví (inženýrské studium) a obor Daně a finanční kontrola (bakalářské studium).…

Základní info

Cíle kurzu

Potřebujete rychle proniknout do „nezáživného“ světa financí?

Ne každý se dokáže zeptat na zdánlivě „jednoduché a samozřejmé“ záležitosti a leckdy schází jen znalost souvislostí.


Tento on-line seminář pomůže usnadnit pozici těm, kteří nemají ekonomické vzdělání, a přesto se v ekonomickém prostředí každodenně pohybují. Poskytne vám dostačující úroveň znalostí, které pomohou ulehčit práci a vytvořit více prostoru pro vlastní byznys a neztrácet tak čas zápolením s čísly, tabulkami a reporty.


Na semináři:

– získáte všeobecný přehled o „světě financí“ a práci finančního úseku,

– seznámíte se se základními principy finančního a manažerského účetnictví,

– naučíte se číst v základních ekonomických výkazech,

– dozvíte se o principech plánování, základech finanční analýzy a hodnocení rizik,

– naleznete prostor pro úsporu času i energie při práci s reporty.


Prosíme účastníky, aby si na seminář připravili vlastní kalkulačky.

Určeno pro

Seminář je určen pro zaměstnance v širokém spektru pozic, manažery i podnikatele, kteří chtějí/potřebují umět z finančních výkazů firem získat užitečné informace.

Obsah kurzu

• úloha účetnictví (finanční a manažerské účetnictví),

• role auditu (externí a interní audit),

• aktiva a pasiva (rozvaha) – základní členění a pochopení podstaty výkazu,

• náklady a výnosy (výsledovka) – základní principy účtování a členění výkazu,

• jak číst v účetních výkazech (praktické ukázky),

• základní ukazatele finanční analýzy (zisk, rentabilita, analýza bodu zvratu atd.),

• řízení cash flow.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Finance pro nefinanční manažery

Vybraný termín:

12.12.2022  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je osm a osm ? Součet zapište číslicemi.