Ekonomika pro mistry – specialisty výrobních procesů

Kurzem Vás provede Ing. Michael Hanzelka, Ph.D. et Ph.D., MBA

Celoživotní praxe v oblasti Operations. Absolvent Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií a Podnikatelské fakulty VUT v Brně a Nottingham…

Základní info

Cíle kurzu

Seminář je uzpůsoben pro rychlou a základní orientaci ve finančním řízení podniku s důrazem na řízení obratu oběžných aktiv. Na semináři získáte základní znalosti i praktické zkušenosti, které vám umožní pochopit principy výrobní efektivnosti a efektivity.

Dokážete plánovat výrobní aktivity, činnosti a procesy z pohledu potřebných finančních toků. Získáte schopnost interpretovat výsledky ve finančních výkazech (rozvaha, výsledovka, cash flow).


Prosíme účastníky, aby si na seminář přinesli vlastní kalkulačky.

Určeno pro

Seminář je určen pro mistry výroby a dílovedoucí, kteří by měli disponovat odbornými znalostmi nejenom ve svém oboru, ale i pro výrobní ředitele, vedoucí logistiky a vedoucí administrativní podpory výroby.

Obsah kurzu

Finanční řízení v souvislostech:

Podnikové strategie, klasické a moderní přístupy ve finančním řízení podniku.

Metody financování podniku.

Finanční výkazy a jejich interpretace


Metoda řízení pracovního kapitálu a čistého pracovního kapitálu: Optimalizace oběžných aktiv a její hodnocení.

Zapojení kapitálu do financování oběžných aktiv.

Jak měřit profitabilitu oběžných aktiv.


Finanční analýza oběžných aktiv:

Základní ukazatele „aktivity“

Ukazatele pracovního kapitálu a čistého pracovníko kapitálu a jejich doba obratu.


Případová studie:

Praktický příklad sestavení finančních výkazů.

Práce v týmech dle zadání lektora – 60 min.


Odpovědi na dotazy.

Poznámka

Pokud neobdržíme písemné storno, je objednavatel povinen uhradit plnou cenu dle zaslané objednávky/faktury (více v Obchodních podmínkách).

Používáme aplikaci ZOOM, není třeba její instalace.
Přístup do on-line učebny zasíláme spolu s prezentací den před konáním on-line výuky, a to zpravidla mezi 12:30 až 15:30.
Připojit se můžete z počítače i mobilu.
V průběhu můžete získat odpovědi na vaše dotazy.

Do 5 pracovních dnů (včetně) po skončení on-line výuky obdržíte e-mailem odkaz se záznamem s platností na 7 kalendářních dnů.

Po celou dobu konání lze využít naši technickou podporu (tel. 777 741 787), se vším vám pomůžeme.

Pořízení zvukového či obrazového záznamu on-line vysílání není povoleno.

On-line vysílání je realizováno společností 1. VOX a.s.

Ekonomika pro mistry – specialisty výrobních procesů

Vybraný termín:

15.5.2023  Online Upřesnující informace k termínu

Cena

Termíny kurzu

Online
Tento termín

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a devět ? Součet zapište číslicemi.