Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Důchodové pojištění a evidenční listy pro začínající mzdové účetní

Kurzem Vás provede Jana Dorčáková

ČSSZ

Kurzem Vás provede JUDr. Helena Pelikánová

specialistka advokátní kanceláře

Základní info

CÍL

Účastníci semináře získají přehled o základních institutech zákona o důchodovém pojištění (zákon č. 155/1995 Sb.), jakož i o povinnostech zaměstnavatelů v důchodovém pojištění upravených zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (zákon č. 582/1991 Sb.). Pomocí vzorových příkladů budou též seznámeni se základními zásadami platnými pro vedení a odesílání ELDP.

OBSAH

 • Pojištění povinné, dobrovolné, náhradní doby pojištění
 • Základní informace o dávkách důchodového pojištění – podmínky nároku a jejich výše

 • Povinnosti zaměstnavatelů
  • Vedení podkladové evidence, archivační lhůty
  • Součinnost při sepisování žádostí o důchod (zvýšení důchodu)
  • Ohlašovací povinnost při zaměstnávání předčasných starobních důchodců
  • Předepsané tiskopisy a jejich vzorové vyplnění
 • Vedení ELDP – základní povinnost zaměstnavatele v oblasti důchodového pojištění
  • Základní zásady při vyplňování ELDP podle aktuálního právního stavu
   • Odchylky při zaměstnání malého rozsahu či dohodách o provedení práce
   • Údaje uváděné do více řádků, zaměstnání po vzniku nároku na důchod, vedení ELDP pro starobní důchodce
   • Vyloučené a odečítané doby, omluvné důvody
  • Odeslání ELDP
  • Opravy již odeslaných ELDP
  • Příklady vyplňování ELDP
 • Sankce při porušení povinností, řízení o námitkách
 • Diskuze, dotazy

Důchodové pojištění a evidenční listy pro začínající mzdové účetní

Vybraný termín:

20.9.2023  ONLINE Upřesnující informace k termínu

Cena

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a sedm ? Součet zapište číslicemi.