Cestovní náhrady v praktických příkladech

seminář

Základní info

Seminář je určen všem, kteří chtějí získat komplexní informace nebo si prohloubit znalosti v oblasti pracovních cest a cestovních náhrad v podnikatelské i státní a příspěvkové sféře.

Podrobně budou a na konkrétních příkladech z praxe vysvětleny základní principy a postupy, a objasněno kdo, komu, kdy, co, kolik, proč a jak příslušné náhrady poskytuje, a to i ve složitějších případech, které zákoník práce neřeší.

Program semináře:

 • co je a co není pracovní cesta, služební cesta, 
 • komu cestovní náhrady podle zákoníku práce přísluší a komu je lze poskytnout (zaměstnanec tuzemec, cizinec, jiné osoby),
 • financování cestovních náhrad (provozní prostředky, ESF, dotace, granty apod.)
 • podstatný vliv některých ustanovení pracovní smlouvy na cestovní náhrady,
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance před a po pracovní cestě, 
 • podmínky konání pracovní cesty, používání tiskopisů cestovní příkaz,
 • zkrácení, prodloužení, přerušení pracovní cesty,
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad při tuzemských i zahraničních pracovních cestách (jízdní výdaje veřejnou hromadnou dopravou, MHD a při používání soukromých vozidel, výdaje za ubytování, nutné vedlejší výdaje, stravné, zahraniční stravné, kapesné, vliv bezplatně poskytnutého jídla),
 • stravné a strava za sníženou úhradu, menu stravenky, finanční příspěvek na stravování,
 • náhrady při výkonu práce doma a z domu (home office),
 • postup v případech, které zákoník práce neřeší,
 • zvláštnosti při používání letadel v zahraničí,
 • používání firemních a soukromých platebních karet k úhradě výdajů na pracovní cestě,
 • záloha na cestovní náhrady, termíny a postupy jejího vyúčtování, 
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování cestovních náhrad,
 • vypořádání cestovních náhrad se zaměstnancem, doplatek, přeplatek, zaokrouhlování,
 • možné způsoby snížení administrativy,
 • případné změny pro rok 2022,
 • odpovědi na dotazy.

Cestovní náhrady v praktických příkladech

Vybraný termín:

16.12.2021  Olomouc
09:00 – 14:00 hod.

Cena

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.