20. konference - profesní setkání mzdových účetních

Základní info

9.00 – 9.30 hod - registrace účastníků – coffee break

9.30 hod - zahájení konference, organizační záležitosti

9.35 h
ZDAŇOVÁNÍ MEZD V ROCE 2020, OČEKÁVANÉ ZMĚNY 2021
• Zdanění mezd v roce 2020, zálohová a srážková daň

• Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2020

• Prohlášení poplatníka daně z příjmů FO ze závislé činnosti

• Očekávané změny pro rok 2021
Lektorka: Ing. Olga KRCHOVOVÁ, účetní a daňová poradkyně

10.45 hod - přestávka

10.55 hod

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ AKTUÁLNĚ
Lektor: Bc. Vítězslav ČECH, metodik nemocenského pojištění, ČSSZ Brno


12.00 - 12.40 hod - oběd

12.40 hod

VÝPOČET DOVOLENÉ PO VELKÉ NOVELE ZÁKONÍKU PRÁCE

Dovolená a novelizace zákoníku práce k 1. 1. 2021 – nová koncepce stanovení nároku na dovolenou – vzorové výpočty dovolené. Zaokrouhlování dovolené, zákonný převod dovolené do dalšího kalendářního roku, přerušení dovolené z důvodu překážek v práci.
Lektor: Mgr. Vladimír ČERNÝ, lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů; kurzy a školení zaměřené zejména na kolektivní vyjednávání a pracovní dobu


13.45 hod - přestávka – coffee break

14.00 hod
AKTUÁLNÍ STAV V OBLASTI ODVODŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Lektor: Ing. Luboš PAVLÍK, vedoucí oddělení správy registru a peněžních operací

15.00 hod závěr


POZNÁMKA: Vzdělávací agentura si vyhrazuje právo změny pořadí jednotlivých přednášejících.

20. konference - profesní setkání mzdových účetních

Vybraný termín:

22.4.2021  Jihomoravský kraj

Cena
2471 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a devět ? Součet zapište číslicemi.