Český jazyk pro cizince - roční kurz

Základní info

Cílem kurzu češtiny pro cizince je vybavit účastníky kurzu znalostmi českého jazyka potřebnými pro pobyt v ČR, běžné dorozumění při práci v ČR a se svým okolím v běžných denních situacích. Kurzy pořádáme pro začátečníky i pokročilé.

Kurzy pořádá Obchodní akademie Praha (škola zapsaná v rejstříku škol MŠMT).

Forma studia: prezenční, výuka pondělí až pátek, každý den min. 4 vyuč. hodiny, od 9.00 - 12.15 hod., účastníkům kurzu je vystaveno potvrzení o studiu

***Zakončení kurzu:

  • písemný test
  • ústní zkouška

Výstupní doklad: Osvědčení o absolvování studia ( jazyková úroveň B1 a B2)

Základní osnovy kurzu:

1. Pravopis: Výuka české abecedy. Český pravopis.

2. Gramatika: Skloňování podstatných a přídavných jmen, zájmen. Časování sloves. Využití předložek, číslovek, spojek a příslovcí. Skladba věty.

3. Výslovnost: Výslovnost písmen. Diakritika. Intonace, atd.

4. Konverzace: Běžná konverzační témata (představení, rodina, popsání své práce, tvoření otázek, …)

5. Čtení + základy písemného projevu: Čtení textů. Základy písemného projevu. Sepsání životopisu, žádosti o zaměstnání a dalších formulářů.

 

 

Roční kurz a Roční přípravný kurz ke studiu na českých školách

18.9.2020 - 30.6.2021

8.2. - 20.11.2021

po - pá  prezenční 46.800,-Kč

Český jazyk pro cizince - roční kurz

Vybraný termín:

8.2.2021  Praha
09:00 – 12:15 hod.

Cena
46800 Kč

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a jedna ? Součet zapište číslicemi.