EduCity.cz již brzy v novém designu!
Prohlédněte si nový vzhled EduCity.cz ještě před jeho oficiálním spuštěním!

Riadenie zmien

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  slovensky
 • ID akce:
  870878
 • Lektor

 • Popis
  Informace je přístupná pouze registrovaným uživatelům EduCity Registrujte se hned!
 • Místo konání

 • Region:
  Bratislava
 • Adresa:
  Panenská 7 alebo Tomášikova 34 (podľa počtu účastníkov), Bratislava, Slovensko
 • Termín

 • Od – do:

  9:00 - 17:00 (16 hodín)

 • Doba trvání:
  2 dny
 • Cena *

 • Cena:
  10038 Kč
 • Popis ceny:

Popis kurzu Riadenie zmien

Dvojdenný tréning primárne určený pre manažérov, vedúcich zamestnancov, a  zamestnancov, ktorí sa pripravujú na výkon manažérskych funkcií.

Cieľ tréningu:

 • Sebapoznanie v procese riadenia zmien, poznanie procesu a faktorov ovplyvňujúcich priebeh zavádzajúcich zmien.
 • Rola manažéra v jednotlivých etapách a jeho vplyv na elimináciu negatívnych faktorov.
 • Motivovanie zamestnancov pre realizáciu potrebných zmien.

Obsahová náplň:

 • Príčiny a význam zmien
 • Vplyv firemnej kultúry na presadzovanie zmien
 • Rola manažéra v procese zmeny
 • Postoj k zmene - najčastejšie reakcie človeka na zmenu, ako s nimi pracovať
 • Etapy v procese zmeny
 • Faktory zmien
 • Identifikácia rizík a ich prevencia
 • Identifikácia kľúčových ľudí pre presadzovanie zmien
 • Kľúčové schopnosti a zručnosti v procese zmeny
 • Komunikácia v procese zmeny a zapojenie zamestnancov
 • Organizácia a riadenie zmien
 • Vlastný projekt organizácie a riadenia zmeny