ITIL® 3 Continual Service Improvement + exam

 • Místo konání

 • Region:
  Bratislava
 • Adresa:
  Bratislava
 • Termín

 • Termín zahájení:
  9.12.2019
 • Doba trvání:
  3 dny
 • Cena *

 • Cena:
  26200 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:
  26200 Kč / 1080 EUR

Popis kurzu ITIL® 3 Continual Service Improvement + exam

Popis kurzu

Continual Service Improvement (CSI) je jedním z pěti modulů ITIL® Service Lifecycle.Zaměřuje se na to, jak mohou organizace a jednotlivci strategicky přezkoumat produkty a služby, které vytvořili v návaznosti na strategii, návrh, přechod a provozní fáze životního cyklu IT služeb, a nabízí návod jak může být tento proces organizován a proveden. Tento modul se soustřeďuje na zásady a techniky z fáze Continual Service Improvement v životním cyklu ITIL bez podrobností o konkrétních procesech.CSI rovněž obsahuje průvodce nástrojů a technologií, které lze použít k podpoře souvisejících činností a k vyhodnocení rizik a kritických faktorů úspěchu.


CSI nabízí osvědčené postupy, které pomáhají podnikům a projektům nadále splňovat a přizpůsobovat se měnícím se potřebám koncových uživatelů a současně zvyšovat efektivitu a návratnost investic pro organizace.Osvědčené postupy Service Operation umožňují organizacím a týmům IT účinně udržovat produkty a služby, které vyvíjejí, a zajistit tak, aby jejich uživatelé měli k dispozici účinné zdroje.Toto školení vede nejenom k získání samostatné kvalifikace pro oblast Continual Service Improvement (průběžné zlepšování služby), avšak je zároveň jedním z modulů životního cyklu vedoucích k získání kvalifikace odborné úrovně ITIL Expert. Školení se zabývá všemi aspekty oblasti Continual Service Improvement a vychází z manuálu ITIL V3.


Certifikaci CSI lze provést pouze po akreditovaném školení.Uvedená cena obsahuje poplatek za certifikační zkoušku.


PRINCE2® and ITIL® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.


Continual Service Improvement (CSI) is one of five ITIL® Service Lifecycle modules.It focuses on how organisations and individuals can strategically review the products and services they have produced following the strategy, design, transition and operation stages of the IT Service Lifecycle and offers guidance on how this process should be organized and executed. This module concentrates on the principles and techniques from the Continual Service Improvement stage of the ITIL Lifecycle, without going into detail about specific processes.CSI also includes guidance on the tools and technology that can be used to support related activities and how to evaluate risks and critical success factors.CSI offers best practice that helps businesses and projects continue to meet and adapt to the changing needs of end users, whilst at the same time improving efficiencies and returns on investment for organisations.Service Operation best practice enables organisations and IT teams to effectively sustain and maintain the products and services they develop, ensuring that their users are provided with efficient resources.


The CSI certification can only be taken following an accredited training course.


Price of exam is included in the price of the course.


PRINCE2® and ITIL® are registered trade marks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Obsah kurzu

Following the completion of this course, the candidate will know:


 • The importance of Service Management as a Practice concept and Continual Service Improvement Principals, Purpose and Objective

 • How all processes in ITIL Continual Service Improvement interact with other Service Lifecycle Processes

 • The sub-processes, activities, methods and functions used in each of the ITIL Continual Service Improvement processes

 • The roles and responsibilities within ITIL Continual Service Improvement and the activities and functions to achieve Service Improvement excellence

 • Technology and implementation considerations surrounding ITIL Continual Service Improvement

 • Challenges, Critical Success Factors and Risks associated to ITIL Continual Service Improvement

 • Participants will also gain the knowledge necessary to prepare for the “ITIL Certificate in Continual Service Improvement” examination from PeopleCert. This certificate is worth 3 credits in the ITIL Version 3 Qualification Scheme.
  Formal examination: this is a closed book complex graded multiple-choice examination with 8 questions to be answered in 90 minutes. Students must get 70% correct in order to pass. Exam can be taken with PeopleCertAvailable certifications


When you complete this training, you can register for the following certification/s.


See more info ITIL® 3 Intermediate CertificateThe following certifications are included in the price of training session.


Předpoklady

 • Hold one or more of the following certificates: ITIL® V3 Foundation in ITSM or ITIL® V2 Foundation plus V3 Foundation Bridge Certificate

 • Demonstrate 2 to 4 years of professional experience in the ITSM market place

It is assumed that participants will have read the following ITIL Service Management Practices core lifecycle publications:


 • Service Strategy

 • Service Design

 • Service Transition

 • Service Operations

 • Continual Service Improvement

 • Examination candidates should be aware that at least 21 hours or personal study are required.

Studijní materiály

V angličtině
Objednat účast na kurzu - ITIL® 3 Continual Service Improvement + exam
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je tři a deset ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.