Introduction into C/C++ Language

 • Místo konání

 • Region:
  Bratislava
 • Adresa:
  Bratislava
 • Termín

 • Termín zahájení:
  7.9.2020
 • Doba trvání:
  5 dní
 • Cena *

 • Cena:
  20910 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:
  20910 Kč / 867 EUR

Popis kurzu Introduction into C/C++ Language

Popis kurzu

For those with a background in a procedural programming language, this course provides a foundation in C++ syntax and usage, as well as object-oriented programming. With this training, you learn how to use C++ functions and variables, leverage advanced features — including constructors, destructors, inheritance, and polymorphism — and gain an understanding of how C++ offers greater ability than C.


For those with a background in a procedural programming language, this course provides a foundation in C++ syntax and usage, as well as object-oriented programming. With this training, you learn how to use C++ functions and variables, leverage advanced features — including constructors, destructors, inheritance, and polymorphism — and gain an understanding of how C++ offers greater ability than C.

Obsah kurzu

Introduction and Overview • Relating C, C++, Java, and C#

 • The in-class development environment

 • Other development environments


C++ Programming Building Blocks


The main function and standard I/O • Displaying values and strings to cout.

 • Reading values from cin.

 • Formatting with stream manipulators


Objects, constants, and references • Declaring and initializing variables

 • Utilizing C++ 11/14 new keywords

 • Integer and floating-point data types

 • Performing calculations and displaying results

 • Utilizing references for efficiency and constants for safety


Defining and calling functions


Passing arguments to functions and returning values from functions
Call-by-value vs. call-by-reference vs. call-by-address
Scope, duration, and initial values variables


Decisions, loops, and logic • Making decisions with if/else

 • bool vs. int logical values

 • if/else statement "chains"

 • Performing loops with while and for

 • Implementing C++ range-based for loops

 • Equality, relational, and logical operators


Arrays, pointers, and strings • Declaring and using arrays and pointers

 • Storing strings in character arrays

 • Accessing array elements via pointers

 • Pointers vs. references

 • Standard string class and functions


Defining C++ Classes and Objects


Encapsulating higher-level data types • Public member functions and private data members

 • Protected class members

 • Constructors and destructors

 • Self-reference: the this pointer

 • The class member operator (::)


Declaring, accessing, and modifying objects • Manipulating arrays of objects, pointers to objects and references to objects

 • Invoking member functions

 • const member functions

 • Passing objects by value and by reference


Overloading and templates • Simplifying class interfaces

 • Function signatures

 • Overloading assignment (=) and insertion (\<\<)

 • friend functions and classes

 • Explicit copy/move construction

 • Avoiding default assignment and copy construction

 • Utilizing STL templates to define families of classes


Separating interfaces and implementations • How separation supports code reuse

 • Building header files and code files


Extending Classes via Inheritance


Deriving new classes from existing classes • Construction and destruction of derived objects

 • Reusability via incremental extensions

 • Base classes and derived classes


Utilizing polymorphic functions • Overriding virtual base-class member functions in derived classes

 • Runtime lookup of functions through base-class pointers and references


Managing dynamic data • Allocating and deallocating memory with new and delete

 • Handling errors with try and catch

 • Avoiding memory leaks

 • Utilizing lambdas and smart pointers


Standards and Portability • Applicability to Windows and UNIX/Linux

 • ANSI/ISO C++ 11/14 and evolving standards

Studijní materiály

V angličtině
Objednat účast na kurzu - Introduction into C/C++ Language
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je deset a osm ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.