Facilitácia

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.
Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci. Nebo použijte poptávkový formulář.
 • Akce

 • Typ akce:
  kurz
 • Vedeno v jazyce:
  česky
 • ID akce:
  557920
 • Místo konání

 • Region:
  Bratislava
 • Adresa:
  EVI n.o. Štúrova 3, 811 02 Bratislava
 • Termín

 • Od – do:
  Podľa záujmu účastníkov

Popis kurzu Facilitácia

Cieľová skupina
Manažéri a riadiaci pracovníci štátnych inštitúcií, súkromných podnikov a firiem, manažéri neziskových organizácií, podnikatelia.

Profil absolventa
Účastníci kurzu budú na konci

* rozumieť tomu, ako sa riadi menšia alebo veľká skupina, ktorá potrebuje nájsť riešenie problému,
* porozumieť tomu, ako vytvoriť veľa návrhov, či dospieť k spoločnému rozhodnutiu,
* rozumieť tomu, čo všetko musí a nesmie robiť facilitátor skupiny,
* vedieť nové metódy pomáhajúce skupinovému rozhodovaniu,
* vedieť tvoriť agendu porád, stretnutí aj konferencií.


Obsah

Facilitácia

* Roly facilitátora pri organizovaní a riadení skupín.
* Tvorba a štruktúra programu stretnutia – agenda.
* Riadenie procesu facilitátorom – kladenie otázok, parafrázovanie, tvorba zápisu.
* Intervencie facilitátora voči problematickým účastníkom.
* Ovplyvňovanie obsahu a procesu pri facilitácii.

Vedenie porád, mítingov, konferencií

* Princípy vedenia porád, mítingov a konferencií.
* Roly zodpovedných za riadenie porád, mítingov a konferencií – zapisovateľ, organizátor, konferenciér, technik, facilitátor...
* Druhy stretnutí podľa cieľov a odlišnosti v ich vedení.
* Príprava a tvorba agendy a štruktúry procesu porád, mítingov a konferencií.

Efektívne skupinové rozhodovanie

* Účasť na rozhodovaní a efektivita rozhodovacieho procesu.
* Typológia skupinových rozhodnutí – ich výhody a nevýhody.
* Rozhodovací proces – divergentná a konvergentná časť procesu.
* Riadenie divergentnej časti metódami brainstormingu, informačnou bankou, brainwritingu, metódou 3-5-6...).
* Riadenie konvergentnej časti - párovým porovnávaním, nominálnymi postupmi, metódou SPAN, metódou kriteriálneho posudzovania, metódou objektívneho oponenta...).
* Zmiešané metódy rozhodovania - diskusný semafor, Philips 66, kartičkové metódy, delfská metóda...

Lektor
Kvalifikovaný lektor z praxe s mnohoročnými skúsenosťami s poskytovaním konzultačno – poradenských služieb pre manažérov.

Počet účastníkov v skupine
Optimálny počet pre skupinu je 6 – 12 účastníkov. Možnosť individuálneho poradenstva.

Dĺžka trvania
tréning facilitácie môže byť ako samostatná téma na jeden 3 dňový tréning, ale vhodnejšie z hľadiska nácviku všetkých zručností vedenia skupiny, vyskúšania si rôznych metód rozhodovania odporúčame ho mať rozdelený na dva samostatné tréningy (2 x 3 dni)

Formy a metódy
Modelové situácie, hranie rolí, interaktívne cvičenia, spätná väzba, analýza, sebapoznávanie, skupinová práca. Práca so skupinou je postavená na krátkych prezentáciách – vstupoch do témy, je plná aktivít ilustrujúcich napr. rôzne úlohy facilitátora v skupine, účastníci si vyskúšajú viesť rôzne rozhodovacie techniky, stanú sa na čas facilitátormi a budú viesť poradu, konferenciu alebo verejné zhromaždenie. Po každej aktivite aj teórii je diskusia o ich vlastných skúsenostiach a možnostiach využitia naučeného.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace