Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Prevence rizik podle §9 zákona č. 309/2006 Sb. – zkouška

Základní info

Požadavky na uchazeče

Splnění jednoho z následujících kritérií:
• střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky provozní praxe v prevenci
  rizik nebo v oblasti BOZP (zašlete prosím kopii maturitního vysvědčení)
• vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním
  programu v oblasti BOZP a 1 rok provozní praxe v prevenci rizik nebo
  v oblasti BOZP. Odborná praxe musí být potvrzena subjektem, pro který
  tuto činnost fyzická osoba vykonávala, i když ji z důvodu nedostatečné
  odbornosti nevykonávala sama, ale pod dozorem

Časový harmonogram zkoušky

Písemný test:  70 minut
Příprava na ústní zkoušku: 30 minut
Ústní zkouška: 30 minut

Co Vám složení zkoušky přinese

Posluchačům školení, kteří budou splňovat kvalifikační předpoklady záko-
na číslo 309/2006 Sb. a úspěšně absolvují zkoušku z odborné způsobilosti u
naší společnosti akreditované u MPSV, vystavíme „Osvědčení o odborné
způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona č. 309/2006
Sb.“, tito posluchači budou zapsáni v seznamu odborně způsobilých osob v
prevenci rizik Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Prevence rizik podle §9 zákona č. 309/2006 Sb. – zkouška

Vybraný termín:

29.7.2020  Praha

Cena
4900 Kč + 21 % DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a jedna ? Součet zapište číslicemi.