Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální.

GDPR Risk & DPIA

kurz

Základní info

Představení kurzu GDPR Risk & DPIA

Součástí provedení Analýzy rizik je Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Jde o další etapu projektu v návaznosti na zhotovenou GAP Analýzu a Mapování Datasetů. Auditní zpráva, kterou se naučíte správně sestavit, je klíčovým dokumentem pro kontrolní orgány. Ostatní zvládnete s GDPR vzory jednoduše sami.

Cílová skupina - Komu je určen

Za provedení DPIA vždy odpovídá správce údajů, ale může ji vykonat i třetí osoba. Proto je tento workshop je důležitý pro všechny, kteří pracují v organizacích, které zpracovávají osobní informace jak v soukromém sektoru i státní správě.

Nejčastěji jsou absolventi na pozicích

  • Interní Auditor
  • HR, Interní právník
  • Obchod, Marketing
  • IT & Security Management
  • Konzultanti a poradci v oblasti GDPR
Cíle workshopu - Co se naučíte
  • pracovat analýzu rizik ve smyslu EU GDPR čl. 24., 25
  • Eliminovat rizika non-compliance (nesplnění požadavků) GDPR
  • Vypracovat doporučení pro následná organizační a technická opatření
  • Vyzkoušet si na příkladu Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
  • Správně provést dopadovou analýzu, vyhodnotit výstupy a realizovat opatření
Benefity pro organizaci

Naučíte se minimalizovat rizika spojená s ochranou osobních údajů. Přesně tak, jak definuje Data Protection Impact Assesment (DPIA)

Předpoklady

GDPR Analýza Rizik, jehož součástí je DPIA (Data Protection Impact Assesment), resp. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů lze kategorizovat jako pokročilý kurz, který obsahuje 80% praktických scénářů a pouze 20% teorie. 

Proto je vyžadována znalost GDPR na základní implementační úrovni, nebo alespoň v kvalifikaci Pověřenec ochrany osobních údajů.

GDPR Risk & DPIA

Vybraný termín:

1.11.2019  Praha 1

Cena
9000 Kč + 21 % DPH

Video

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a jedna ? Součet zapište číslicemi.