Nabídka tohoto termínu kurzu již není aktuální. Podobné kurzy naleznete zde.

Architekt kybernetické bezpečnosti

Základní info

Představení kurzu ZoKB Architekt §181/2014 Sb.

Kurz zaměřený na návrh a rozvoj informační architektury v rámci organizační bezpečnosti. Zakončený certifikací, která splňuje požadavky ZoKB (Zákona o Kybernetické Bezpečnosti).

Komu je určen - Cílová skupina Role Architekta kybernetické bezpečnosti Architekt kybernetické bezpečnosti zajišťuje návrh a implementaci bezpečnostních opatření. V praxi je architekt odpovědný za návrh bezpečné architektury (např. od infrastruktury až po bezpečnost na aplikační úrovni) a její následnou implementaci. Architektů může být v organizaci více, kdy každý má svoji specializaci.

Funkce a úkoly architekta kybernetické bezpečnosti:

 • Prosazovat bezpečnost v rámci koncepčního rozvoje;
 • Poskytovat zdroje pro zajištění bezpečnosti v rámci rozvojových a koncepčních aktivit.
Cíle kurzu - Co se v kurzu naučíte
 • Správně řídit změny architektury
 • Ukázat přínosy ISO 27011 při splnění §ZoKB
 • Osvojit si ISO 27001 z pohledu požadavků §181/2014 Sb.
 • Vytvořit seznam protiopatření ke zjištěným významným rizikům
 • Naučit se používat ISMS (Information Security Managment System)
 • Specifikovat a realizovat technická opatření (IS, licence, HW, technická nastavení a konfigurace)
Proč tento kurz Efektivnější architektura ICT Standardní reakcí na bezpečnostní hrozby jsou nákupy a implementace bezpečnostních řešení. Problém je v tom, že většina manažerů se soustředí na to, „co to umí“ než „k čemu to je“. Organizace si „pořizují bezpečnost“, respektive spíše iluzi bezpečnosti založené na:
 • tom koho jsme potkali
 • kdo nás dokázal přesvědči
 • co jsme viděli a mohli otestovat

Mix navzájem neprovázaných a jen izolovaně spravovaných produktů, k tomu odpovídající chaotická odezva je častým příkladem situací v organizacích, kde došlo k nepochopení systému řízení informační bezpečnosti.

Harmonogram - Osnova kurzu

09:00 - 17:00

 • Úvod do ZoKB
 • Fyzická bezpečnost
 • Aplikační bezpečnost
 • Nástroje pro ochranu
 • Systémy detekce
 • Sběr a vyhodnocení událostí
 • Kryprografické prostředky
 • Průmyslové a řídící systémy
 • Závěr
 • Zkouška
ZoKB Architekt §181/2014 Sb. certifikát Úspěšní absolventi kurzu získají certifikát akreditovaný dle ISO/IEC 17024 Personal Certification Bodie for Information Security: Architekt kybernetické bezpečnosti 181/2014Sb.

V rámci certifikace musí prokázat praktické znalosti a dovednosti implementovat ISMS (Information Security Management System) tak, aby splňovalo legislativní požadavky a zároveň bylo v souladu se standardem ISO/IEC 27001 v aktuální platné verzi.

Informace ke zkoušce

 • Otázek: 30
 • Min. úspěšnost: 60%
 • Platnost certifikátu: 3 roky

Architekt kybernetické bezpečnosti

Vybraný termín:

21.11.2023  Praha 1

Cena
13 900 Kč + 21% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a jedna ? Součet zapište číslicemi.