Jazykové jednoleté INTENZIVNÍ STUDIUM

kurz

Základní info

Charakteristika

 • statut studenta - pro maturanty (vyhl. MŠMT), možnost studia i pro "starší" studenty
 • mezinárodní certifikace IES (International Education Society, London)
 • systém slev a studijních bonusů - viz registrační přihláška
 • angličtina, němčina, francouzština či španělština (20 hod. týdně) - zakončeno státními či mezinárodními zkouškami
 • španělština, francouzština, angličtina, němčina, jiný jazyk (doplňkově - 2 až 6 hod. týdně)
 • dle volby účastníka studium jednoho, dvou či kombinace tří jazyků
 • dopolední či odpolední skupiny
 • gramatika, konverzace, reálie a profesní jazyk - VŽDY kombinace vysoce kvalifikovaných českých i zahraničních lektorů

ZDARMA až 4 hod týdně individuální a zkouškové konzultace

Exkluzivní studentský úvěr u Komerční banky pouze pro studenty BOHEMIA INSTITUTU

V případě přijetí na VŠ - vrácení již splacené části školného v plné výši do konce července (0% storno), pouze 10% storno do srpna.

Cíl studia

 • získání kvalitních jazykových znalostí především s důrazem na aktivní zvládnutí jazyka
 • překonání jazykové bariéry a plynulost projevu
 • vybudování široké slovní zásoby
 • praktické využití gramatických struktur
 • získání oficiálního osvědčení o jazykové znalosti, nebo státních a mezinárodních jazykových zkoušek
 • studium zakládá nárok na sociální výhody studujících letošním absolventům středních škol (zařazeno do vyhlášky MŠMT)
 • intenzivní jazykové studium určeno i ostatním ("starším") zájemcům o komplexní jazykové vzdělání (těmto účastníkům je přiznána zcela mimořádná dotace BOHEMIA INSTITUTu)

Rozsah a intenzita

 • 1 leté denní studium (2. polovina září až červen)
 • minim. 20 vyučovacích hodin týdně (dle volby kombinací studia též 23, 26, 29, 32 vyuč.hod. týdně)
 • studijní skupiny dopolední i odpolední
 • precizní dělení studentů do skupin dle vstupních rozřazovacích testů
 • libovolná vstupní jazyková úroveň - úplní začátečníci až pokročilí

Skladba studia

 • vždy kombinace vysoce kvalifikovaných a zkušených českých a zahraničních lektorů
 • skladba: gramatika (český lektor, cca 10 hodin), konverzace (rodilý mluvčí, cca 6 hodin), reálie a profesní jazyk (výklad geografie, historie, politického, kulturního a společenského života v zemích příslušné jazykové oblasti, základy profesního jazyka a obchodní korespondence, cca 4 hodiny)
 • studium jednoho jazyka (20 hodin týdně) možno kombinovat s druhým či třetím jazykem (+ 2 - 12 vyuč.hodin týdně) či odbornými předměty kvalifikačního studia Obchodní management či Obsluha PC (+3, 6, 9, 12 hodin týdně)

Ukončení studia, hodnocení

 • jazyková výuka je cíleně zaměřena na závěrečné složení základní či všeobecné státní zkoušky (škola zajišťuje ve spolupráci se SJŠ), či externí absolvování mezinárodních jazykových zkoušek (Aj - PET, FCE, CAE, TOEFL, Nj - ZD, ZMP, ZOP, Frj- DELF, DALF)
 • vazba závěrečných zkoušek na evropský znalostní referenční rámec A1-C2, evropské zkoušky TELC
 • systém konzultací, poradenství a zajištění všech typů zkoušek BOHEMIA INSTITUTem
 • v průběhu studia jsou studenti motivováni bodovým hodnotícím systémem
 • úspěšní absolventi získají závěrečné jazykové osvědčení, popř i vysvědčení o vykonaných jazykových zkouškách

Studijní materiály

 • škola zajišťuje veškeré jazykové učebnice a literaturu (oproti zúčtovatelné záloze)
 • použití koncepčně promyšlené sady moderních učebnic a materiálů zahraničních vydavatelství i českých autorů
 • podpůrné kvalitní výukové poslechy a videoprojekce
 • PC studovna s připojením k internetu, kopírovací centrum, coffee break

Další zájmové a nepovinné aktivity

Jazykové jednoleté INTENZIVNÍ STUDIUM

Vybraný termín:

 Praha

Cena
24900 Kč

Video

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je šest a čtyři ? Součet zapište číslicemi.