ANGLICKÝ JAZYK – MÍRNĚ POKROČILÍ + elearning ZDARMA

Základní info

Kurz je určen pro všechny, kteří již mají základy anglického jazyka přibližně na úrovni A1 Společného evropského rámce pro jazyky a chtějí efektivně rozšířit své znalosti a slovní zásobu.

Kurz je vyučován metodou EFFECTIVE ENGLISH, což je přímá metoda výuky. Tato metoda je založena na neustálé konverzaci lektora se studenty – lektor klade otázky, studenti na ně (zpočátku za pomoci lektora) reagují. Významný podíl na úspěšnosti metody má i neustálé opakování. To není ztrátou času, jak by se Vám mohlo na první pohled zdát, ale velmi dobrým pomocníkem, pokud se snažíte zvládnout jazyk

V hodinách se procvičují všechny 4 aspekty jazyka: mluvení, čtení, psaní, poslech. Hodina je 100 % využita, není minuty, v níž by nezazněla anglická věta. Více než třetinu času výuky stráví studenti poslechem (otázek pokládaných lektorem) a více než třetinu času mluvením (odpovídáním na lektorovy otázky). Zbývající čas se rozdělí na čtení vět z učebnice a psaní diktátů, které jsou skvělým propojením procvičování psaní a poslechu. Časem se přidávají stále častěji komunikační cvičení zaměřená na témata z předchozích lekcí, ve kterých studenti komunikují mezi sebou a dorozumívají se pomocí dosažené slovní zásoby, což je připravuje na reálné situace, kdy nebudou mít vedle sebe lektora.

Na našich kurzech se rozhodně nebudete nudit vyplňováním cvičení v učebnicích, ta budete mít možnost si vypracovat a podle klíče zkontrolovat doma. Lektor Vám případné dotazy zodpoví vždy před kurzem nebo po něm.

V kurzu budete mluvit anglicky od první minuty. Vlastně vše bude probíhat v angličtině, a to včetně gramatiky, která ale bude buď schována do konverzace s lektorem, že si jí ani nevšimnete, nebo jednoduše podána lektorem anglicky a hned vysvětlena na příkladech, z nichž vše pochopíte. Nebojte, nehrozí Vám žádné složité jazykovědné poučky ani jejich opisování z tabule.

Ke kurzu si budete moci zakoupit učebnice Effective English®, podle nichž výuka probíhá. V nich budete mít napsány všechny věty, které na lekci zazní, budete si je tedy moci doma v klidu ještě projít v knížkách a případně i poslechnout. Doma si také budete moci v případě zájmu gramatiku nastudovat doma v tzv. Grammar Box.

Osnova kurzu

V kurzu se studenti dostanou přibližně na polovinu cesty mezi úrovněmi A1 a A2 Společného evropského rámce pro jazyky, z našich učebnic proberou přibližně lekce levelu 2 a 3.

Vše je ovšem velmi individuální, záleží na složení skupinky a její schopnosti angličtinu „absorbovat“ – některé skupinky mají raketový nástup, tempo ovšem časem opadá a je třeba zpomalit, aby výuka byla efektivní; jiné skupinky naopak udržují přibližně stejné pomalejší přirozené tempo po celou dobu konání kurzu. Dále záleží i na tom, kde případně skončila daná skupinka v minulém kurzu, pokud se jedná o kurz navazující.

Pokud si nejste jistí, zda tento kurz bude přesně odpovídat Vašim znalostem angličtiny, kontaktujte nás a my Vám velmi rádi poradíme.

Naše kurzy bývají obvykle „navazující“ – navazují na předchozí nižší úroveň, čili i místo, od kterého se bude začínat, bude ovlivněno tempem, intenzitou i délkou předchozího kurzu.

V kurzu pro mírně pokročilé se budete učit z knížek Effective English® level (díl) 2, který zvládnete celý (záleží samozřejmě na délce a intenzitě kurzu), a projdete i několik lekcí z levelu 3, je však možné, že ho stihnete celý.

Naučíte se stupňovat přídavná jména, a to včetně několika nepravidelných, použití různých předložek (above, into) a otázky typu „Where do you come from?“ s tázacím zájmenem na začátku věty a předložkou na konci věty. Proberete i minulý čas pravidelných sloves a začnete pomalu s užíváním několika nepravidelných sloves. Dále se naučíte vazbu „there was“ a způsobové sloveso should.

Proberete základní slovní zásobu k tématům jako jsou zvířata, různé zeměpisné názvy, počítač, internet, nakupování, vybavení domácnosti atd.

Bližší informace o kurzu ANGLICKÝ JAZYK – MÍRNĚ POKROČILÍ získáte na adrese: https://orangeacademy.cz/jazykove-kurzy/anglicky-jazyk-mirne-pokrocili

Termíny pro kurz ANGLICKÝ JAZYK – MÍRNĚ POKROČILÍ

 • 22. 7. 2024 - 2. 8. 2024 Pohořelice - Kurz probíhá Hotel Le Cafe celkem 10 dní vždy v Po, Út, St, Čt, Pá 18:10-20:00
 • 22. 7. 2024 - 2. 8. 2024 Znojmo - Kurz probíhá v hotelu U divadla celkem 10 dní vždy v Po, Út, St, Čt, Pá 6:00-7:50
 • 22. 7. 2024 - 2. 8. 2024 Zastávka u Brna - Kurz probíhá celkem 10 dní vždy v Po, Út, St, Čt, Pá 18:10-20:00
 • 22. 7. 2024 - 2. 8. 2024 Online - Kurz probíhá celkem 10 dní vždy v Po, Út, St, Čt, Pá 18:00-19:50
 • 22. 7. 2024 - 2. 8. 2024 Online - Kurz probíhá celkem 10 dní vždy v Po, Út, St, Čt, Pá 9:00-10:50
 • 29. 7. 2024 - 9. 8. 2024 Znojmo - Kurz probíhá v hotelu U divadla celkem 10 dní vždy v Po, Út, St, Čt, Pá 18:10-20:00
 • 19. 8. 2024 - 30. 8. 2024 Pohořelice - Kurz probíhá Hotel Le Cafe celkem 10 dní vždy v Po, Út, St, Čt, Pá 16:00-17:50
 • 19. 8. 2024 - 30. 8. 2024 Zastávka u Brna - Kurz probíhá celkem 10 dní vždy v Po, Út, St, Čt, Pá 16:00-17:50
 • 24. 9. 2024 - 28. 1. 2025 Online - Kurz probíhá celkem 17 dní vždy v Út 18:10-20:00
 • 24. 9. 2024 - 10. 6. 2025 Online - Kurz probíhá celkem 34 dní vždy v Út 18:10-20:00
 • 24. 9. 2024 - 28. 1. 2025 Zastávka u Brna - Kurz probíhá celkem 17 dní vždy v Út 16:00-17:50
 • 24. 9. 2024 - 10. 6. 2025 Zastávka u Brna - Kurz probíhá celkem 34 dní vždy v Út 16:00-17:50
 • 25. 9. 2024 - 29. 1. 2025 Pohořelice - Kurz probíhá Hotel Le Cafe celkem 17 dní vždy v St 16:00-17:50
 • 25. 9. 2024 - 11. 6. 2025 Pohořelice - Kurz probíhá Hotel Le Cafe celkem 34 dní vždy v St 16:00-17:50
 • 25. 9. 2024 - 29. 1. 2025 Znojmo - Kurz probíhá v hotelu U divadla celkem 17 dní vždy v St 18:10-20:00
 • 25. 9. 2024 - 11. 6. 2025 Znojmo - Kurz probíhá v hotelu U divadla celkem 34 dní vždy v St 18:10-20:00

ANGLICKÝ JAZYK – MÍRNĚ POKROČILÍ + elearning ZDARMA

Vybraný termín:

24.9.2024 –  28.1.2025  Jihomoravský kraj Upřesnující informace k termínu

Cena
5 100 Kč + 0% DPH

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a dvě ? Součet zapište číslicemi.