VERBÁLNÍ KOMUNIKACE JAKO SOUČÁST IMAGE OSOBNOSTI

 • TOP
 • Lektor

 • Popis

  Miroslav Dvořák, DiS. - profesionální lektor mluveného projevu a rétoriky, hlasový poradce, herec, moderátor a pedagog.

 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Na Pankráci 30, 140 00 Praha
 • Termín

 • Termín zahájení:
  26.8.2019 – 09:00 hod.
 • Termín ukončení:
  26.11.2019 – 16:30 hod.
 • Od – do:
  večerní nebo celodenní kurzy
 • Doba trvání:
  2 dny
 • Počet vyučovaných hodin:
  16
 • Cena *

 • Cena:
  6950 Kč + 21% DPH
 • Popis ceny:

Popis kurzu VERBÁLNÍ KOMUNIKACE JAKO SOUČÁST IMAGE OSOBNOSTI

Cílová skupina
Kurz je určen pro všechny bez ohledu na profesi, kteří se chtějí zdokonalit v mluveném projevu. 

Přínos pro posluchače
Kurz se zaměřuje na základy hlasového projevu (dechová ekonomie, rezonance hlasu a praktická rétorická cvičení) pro běžnou komunikaci. Praktickou formou si posluchač kurzu uvědomí a osvojí znalosti verbální komunikace a na základě svých interních nedostatků zdokonalí svůj hlasový projev.

   

Obsah

 • DECHOVÁ EKONOMIE HLASOVÉHO PROJEVU
  - profesionální dýchání
  (všichni dýcháme, ale ne každý při projevu dýchá správně )
 • HLAS V PROSTORU A REZONANCE
  - hlasová modulace  
  (jak pracovat s hlasem, aby byl zajímavý, barevný, příjemný)
 • PRÁCE S TEXTEM
  - frázování, větný přízvuk, intonace, tempo, dynamika
  (přiměřené tempo řeči, pauzy, energie a emoce v hlase, nemonnotónní řeč, zdůraznění hlavního sdělení)
 • VERBÁLNÍ A NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE
  - formulace myšlenek, posílení jistoty projevu, zvládání trémy, kontakt s publikem
  (oslovení publika, oční kontakt, postoj, gestikulace, úsměv)
 • KULTURA MLUVENÉHO PROJEVU
  - mluvte na úrovni, neshazujte obsah svých vět nevhodnou formou, podpořte vaši verbální image
 • ZÁKLADY ŘEČNICKÉHO PROJEVU
  - rozhovor, projev na veřejnosti, moderování, prezentace

Metody
Praktický trénink vedený lektorem se zaměřením na hlasovou výchovu, rétoriku a kulturu mluveného projevu. Dechová, hlasová a řečová a řečnická cvičení, miniprezentace. Stručná teorie jednotlivých částí kurzu je prakticky ověřitelná na základě konfrontace s lektorem a audiovizuální technikou. Zahrnuje základní vědomosti z rétoriky, osvojení normy výslovnosti v celé šíři, techniku dechu, hlasu a artikulační cvičení. Získáte zpětnou vazbu, zjistíte své silné stránky a nedostatky projevu, naučíte se, jak se zlepšovat.

Lektor
Miroslav Dvořák DiS
. - herec, moderátor, pedagog hlasové výchovy na VOŠ herecké v Praze, lektor rétoriky a hlasový poradce.

Forma a terním- vyberte si:

Letní rétorika hravě - večerní kurz
26.-27.-28.-29.8.2019

Kdo umí mluvit, vítězí - 2 denní rétorika
17.+24.10.2019

Kdo umí mluvit, vítězí II. - rétorika pro pokročilé
29.10.2019

Rétorika pro život i kariéru  - večerní kurz
5.11.-26.11.2019

nebo na vyžádání individuálně nebo se skupinkou zájemců (min. 4, max. 10 účastníků)

Objednat účast na kurzu - VERBÁLNÍ KOMUNIKACE JAKO SOUČÁST IMAGE OSOBNOSTI
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Tato objednávka se Vám přičte do klubu Educity
Pokud ještě nemáte klubovou kartu, zaregistrujte se zde a kartu Vám zašleme zdarma.
Číslo Vaší klubové karty:
  
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a tři ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.