TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE A STYLY CHOVÁNÍ - LEADERSHIP

 • TOP
 • Lektor

 • Popis

  Lenka Jedličková - facilitátorka synergogických workshopů, lektorka manažerských a komunikačních dovedností

 • Místo konání

 • Region:
  Praha
 • Adresa:
  Na Pankráci 30, 140 00 Praha
 • Termín

 • Termín zahájení:
  15.10.2019 – 09:00 hod.
 • Termín ukončení:
  16.10.2019 – 17:00 hod.
 • Doba trvání:
  2 dny
 • Počet vyučovaných hodin:
  16

Popis kurzu TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE A STYLY CHOVÁNÍ - LEADERSHIP

Proč jsou týmy, které dosahují špičkových výkonů a lidé v nich rádi pracují?
Proč se v jiných týmech naopak lidé cítí stísněně a nesvobodně, proč nespolupracují lépe?
Jak řídit tým? Jak vybudovat férové vztahy?
Měli bychom vědět, že týmová synergie není součtem potenciálu jednotlivců. Týmová synergie tento součet o mnoho převyšuje. Je to dáno využitím přirozeného talentu jednotlivých lidí, vzájemným eliminováním nedostatků a vzájemným podněcováním a inspirací.

CÍLOVÁ SKUPINA 
Lidé, kteří chtějí poznat užitečnost svých návyků na úrovni myšlení a chování mají chuť se zapojit do zlepšování týmové spolupráce.

FORMA 
Nejedná se o školení, ale o sebezkušenostní workshop na rozvoj sebereflexe, postavený na metodě Synergogy. Většinu času tráví účastníci v týmech plněním zadaných aktivit a zkoumáním svého chování.
Silné zážitky pak motivují k nalezení lepšího způsobu spolupráce.
Ponaučení i silná motivace k rozvoji vzniká z vnitřních zdrojů týmů.

PŘÍNOSY PRO ÚČASTNÍKY 
Absolventi workshopu jsou připraveni podporovat svůj tým, protože:
- porozumí vlivu různých stylů chování na pracovní prostředí
- rozvinou sebereflexi a pojmenují si své silné i slabé stránky v týmové spolupráci
- zažijí poskytování a přijímání otevřené zpětné vazby mezi všemi členy týmu
- sami hledají konkrétní odpovědi na to, jak by mohli být pro výsledky týmu    užitečnější.

OSNOVA WORKSHOPU 

Samostatná domácí příprava:
Studium textu o stylech chování, které jsou běžně rozšířené v každé větší skupině lidí. Styly jsou dány typickými motivacemi lidí a mají předvídatelné dopady na pracovní vztahy a výkonnost.

Workshop:

 • diskuse o tom, jak účastníci rozumí stylům chování
 • trénink vztahových dovedností (vyvíjení iniciativy, získávání informací, zastávání stanovisek, rozhodování, zužitkování neshod)
 • měření dosažených výsledků a reflexe pro zužitkování poznatků v další práci
 • měření schopnosti dosahovat synergie v týmu, když účastníci zapojí své nynější pracovní návyky
 • nácvik rozpoznání stylů chování za pomoci hraného filmu
 • výjimečně intenzivní osobní zpětná vazba
 • individuální plány, jak každý může ihned začít zvyšovat kvalitu spolupráce v praxi.

Metoda Synergogy 
Autorská dvojice prof. R. Blake a dr. J. Mouton pomohla odstranit omezující nedostatky andragogických přístupů ve vzdělávání a rozvoji dospělých.
Výhoda metody spočívá v cíleném vytvoření prostoru pro individuální rozvoj účastníků. Nejde o následování rad "moudrého poradce", ale o objevení vlastního potenciálu.
Tím se synergogické workshopy vyhýbají neautentičnosti hraných scének nebo komunikačních her.

V České republice využívají synergogické programy např. společnosti:
ABB, Arcadis, Bosch, D.A.S. Rechtschutz, Digiteq Automotive, Edwards, Hoerbiger, Honeywell, INSIA, Intrum Czech, MONTS, Mountfield, Profinit, PwC, Ray Service, Smurfit Kappa, Tenneco, TRW (BCS-AIS) a další.

Principy metody
Lektor je nahrazen tzv. "učícím materiálem" například v podobě textu. Program je veden facilitátorem se speciálním výcvikem pro synergogické workshopy.
Programy jsou postaveny na principu spirály, kde každý závit obsahuje sled kroků: individuální přípravu a řešení, týmové řešení, měření výsledků, hodnocení a reflexi, vyvození závěrů pro praxi. Facilitátor intervencemi umocňuje synergické efekty v týmu.

Workshop působí ve dvou rovinách.
V jedné rovině se účastníci učí a dále rozvíjí dovednosti.
Ve druhé rovině jsou přirozeně motivováni zefektivňovat svou spolupráci.

Program nabízí autentické prostředí, kde účastníci nevnímají aktivity jako hru. Následkem toho mají zkušenosti velkou váhu a motivují ke změnám.

Jak hodnotí přínos workshopu absolventi:

„Synergogický workshop je něco jiného než kurzy na téma manažerských dovedností. Naučí vás vidět se očima druhých a ukáže vám vaše silné a slabé stránky. Naučí vás uvažovat o svém jednání, které může posunout efektivitu týmu. Odkryjete svou osobnost, možná to i zabolelo, ale získáte o sobě informace, které vám pomohou ve vašem osobním rozvoj i v rozvoji vašeho týmu.“

„Již v minulosti jsem se zajímal o Systemický přístup. Synergogická metoda ale zejména absolvování workshopu Leadership mi otevřelo naprosto úžasný prostor. Získal jsem zásadní informace o sobě a možnostech dalšího osobního rozvoje. Týmové projekty pohltily všechny účastníky. Intenzita kurzu je opravdu nevídaná.“ 

Objednat účast na kurzu - TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE A STYLY CHOVÁNÍ - LEADERSHIP
Máte-li dotaz kontaktujte dodavatele kurzu.
Jméno:
Společnost:
Pozice ve firmě:
Text:
Počet účastníků (číslo):
E-mail:
Telefon:
Tato objednávka se Vám přičte do klubu Educity
Pokud ještě nemáte klubovou kartu, zaregistrujte se zde a kartu Vám zašleme zdarma.
Číslo Vaší klubové karty:
  
Ulice:
Město:
IČ:
PSČ:
DIČ:
Kontrola proti spamu. Kolik je osm a sedm ? Součet zapište číslicemi.

Vyplněním formuláře poskytuji správci webu společnosti IVITERA a.s., Kafkova 16, 160 00 Praha, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v nezbytném rozsahu za účelem zaslání vyžádané informace o nabídce vzdělávacích akcí společností IVITERA a.s. a pro zpřístupnění těchto údajů k zaslání vyžádané informace vhodným vzdělávacím společnostem. To vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas poskytuji dobrovolně na dobu neurčitou. Zároveň prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Souhlas může být kdykoli odvolán.

Správce prohlašuje, že bude zpracovávat údaje v souladu s platnou právní úpravou a pouze k účelům, ke kterým mu byl poskytnut souhlas.

Odesláním formuláře souhlasím s obchodními podmínkami

*Objednávka kurzu či žádost o více informací je zaslána přímo dodavateli vzdělávání. Ceny kurzů bez slev na EduCity jsou stejné jako u dodavatelů. Uplatnění slev u LAST MINUTE a Akčních kurzů pouze při objednání přes EduCity.