Vybrané nástroje strategického controllingu

Kurz na míru

Základní info

Cíl vzdělávací aktivity:
Naučit účastníky orientovat se v problematice firemního procesu a jeho řízení, controllingu.

Určeno pro:
Střední a vrcholový management a všechny, kteří se chtějí seznámit s moderními metodami řízení firmy.

Obsahové zaměření:
Vlastní výroba nebo externí zajištění dodávek
Zkušenostní křivka
Analýza konkurence
Logistika
Portfóliová analýza (Boston Matrix)
Křivka životního cyklu výrobku
Řízení jakosti
Analýza silných a slabých míst (SWOT)
Strategická mezera
Technika scénáře
Cílové řízení nákladů

Vybrané nástroje strategického controllingu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.