Přímé bankovnictví

Kurz na míru

Základní info

Cíl: osvojit si problematiku přímého bankovnictví a využití přímých distribučních kanálu
v bance, zjistit vliv nových distribučních kanálů na vývoj, marketing a prodej bankovních produktů
Cílová skupina: pracovníci středního managementu banky

Obsah:
SHRNUTÍ
- ÚVOD
- CÍLE KURZU
Terminologie, definice
Distribuční kanály přímého bankovnictví
- VÝVOJ ELEKTRONICKÉHO PLATEBNÍHO STYKU
- BANKOMAT (ATM)
- HOME BANKING
- PHONE BANKING
- GSM BANKING
- CALL CENTRUM
- INTERNET BANKING
Základní aspekty přímého bankovnictví
- EKONOMICKÉ FAKTORY
- TECHNOLOGICKÉ FAKTORY
- BEZPEČNOSTNÍ FAKTORY
Změny podnikatelského prostředí
- NOVÝ SVĚT KONKURENCE
- GLOBALIZACE
- TECHNOLOGIE A JEJICH POUŽITÍ
- VOLBA STRATEGIE
- ZAMĚŘENÍ NA ZÁKAZNÍKA
- ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH KANÁLŮ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ
- ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH PRODUKTŮ
Trendy ve finančním odvětví
- OBCHODNÍ MODELY
- MOŽNÉ SMĚRY ROZVOJE
- FINANČNÍ ODVĚTVÍ ČR

Přímé bankovnictví

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.