PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ - KOMPLEXNÍ PŘEHLED ÚČETNÍ PROBLEMATIKY

Kurz na míru

Základní info

Obsah: Kurz je určen pro zájemce, kteří se doposud s podvojným účetnictvím nesetkali, ale i pro ty, kteří se chtějí v účetnictví zdokonalit. Obsahem kurzu je novelizovaný zákon o účetnictví, účtování základních operací o dlouhodobém majetku, materiálu a zboží, o peněžních prostředcích, pohledávkách a závazcích, nákladech, výnosech a hospodářském výsledku. Závěrem kurzu zpracují účastníci komplexní příklady.

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ - KOMPLEXNÍ PŘEHLED ÚČETNÍ PROBLEMATIKY

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.