Platební instrumenty - směnky, šeky, akreditivy

Kurz na míru

Základní info

Cíl vzdělávací aktivity:
Osvojit si základní znalosti z oblasti obchod.plateb.instrumentů a jejich správného využití v praxi.

Určeno pro:
Obchodníky, zaměstnance ekonomických a finančních útvarů, vedoucí zaměstnance, celní deklaranty a ostatní, kteří mají zájem o uvedenou problematiku.

Obsahové zaměření:
Všeobecné platební podmínky
Směnky
směnka jako obchodovatelný cenný papír
náležitosti směnky, směnka vlastní a směnka cizí
operace se směnkami: aval, domicilace, inkaso směnky, protest, postih, amortizace, eskont
obchodovatelnost směnek
druhy směnek podle splatnosti
směnečné právo a jeho uplatnění, rizika a jejich eliminování při použití směnek jako platebního instrumentu
rizika a jejich eliminace při požití směnek jako plateb.instrumentu
Akreditivy
akreditivní obchody v praxi
minimalizace rizik s využitím nejvýhodnějších akred.podmínek
akreditiv potvrzený a avizovaný
zvláštní typy akreditivních operací
importní a exportní akreditiv
Šeky
druhy, jejich srovnání, právní úpravy šeků
operace se šeky: eskont, inkaso, cash-letter systém, stop-payment, krosování
praktické použití šeků a srovnání s jinými instrumenty
Hladký plat
Bankovní záruky
Problematika EURA

Platební instrumenty - směnky, šeky, akreditivy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.