Jak psát auditorskou zprávu

Kurz na míru

Základní info

cíl akce:
prostřednictvím tréninku se zdokonalit v psaní auditorských zpráv
rozsah kurzu:
16 hodin
pro koho je kurz určen:
auditory, případně další zájemce, kteří mají zájem zlepšit úroveň svého písemného projevu
obsah kurzu
(osnova):
- Základní tématika:
- auditorská zpráva jako písemný komunikát
- komunikační prostředky pro efektivní psaní auditorské zprávy
- přesvědčivost auditorské zprávy
- komunikační audit
- nácvik komunikačních dovedností a technik při psaní auditorské zprávy
- Další (volitelná) tématika:
- rozbor a detailní členění osnovy auditu,
- příprava auditu, doporučený postup projednávané problematiky
- náplň auditu, shromažďování informací a podkladů pro psaní aud.zprávy

Jak psát auditorskou zprávu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.