Fúze a akvizice

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Vysvětlit účel, postupy a metody fúzí a akvizic.

Cílová skupina: zaměstnanci finančních institucí v oblasti finančních trhů a investičního bankovnictví

Obsah:
PRÁVNÍ OTÁZKY
- Fúze a akvizice
- obecná ustanovení
- průběh řízení
- význam
- Hospodářská soutěž
DAŇOVÉ A ÚČETNÍ OTÁZKY
- Postup uzavírání účtů a mimořádné účetní uzávěrky při zrušení a zániku společnosti bez likvidace
- Oceňovací rozvaha a zahajovací rozvaha po sloučení, přeměně či splynutí společnosti
- Vliv použitých metod ocenění na strukturu zahajovací rozvahy, úloha ocenění při stanovení nového základního jmění a čistého obchodního jmění
- Úloha daně z příjmu, DPH, silniční a ostatních daní při fúzích
EKONOMICKÁ ANALÝZA FÚZÍ A AKVIZIC
- Majetkové a kapitálové akvizice
- Definování úspěšných akvizic
- Analýza úspěšných akvizic
- čistá přidaná hodnota
- dva klíčové komponenty čisté přidané hodnoty
- výměna hodnoty
- separace provozních a finančních rozhodnutí
- Přínosy akvizice
- modely přínosů
- přínosy provozní finanční a daňové
- Obvyklé akviziční modely
- Praktické příklady

Fúze a akvizice

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.