Finanční řízení pro neekonomy

Kurz na míru

Základní info

Cíl:objasnit vedoucím pracovníkům základní principy hospodaření banky, finanční instituce nebo podniku a objasnit provázanost jednotlivých činností v podniku s finančními toky uvnitř firmy

Cílová skupina:nefinanční management bank, finančních institucí a ostatních podniků

Obsah:
- Hodnocení hospodářské politiky státu, inflace a vliv měnového semináře na hospodaření podniků, vliv prostředí na rozhodovací procesy firem
- Odvětvová a sektorová analýza, globální trendy, schopnost využití příležitostí k vytváření vlastních zdrojů financování, SWOT analýza
- Procentuální počet, časová hodnota peněz, finanční matematika (úrok, diskont), vnitřní výnosové procento
- Analýza z hlediska vlastníka, věřitele a managementu; okruhy dlouhodobé solventnosti, krátkodobé likvidity, rentability, produktivity a ohodnocení podniku kapitálovým trhem
- Posuzování podnikatelských záměrů; bonita a vnitřní hodnota podniku, podnikatelský záměr, finanční plánování, klasifikace rizika; posouzení podnikatelského záměru jako vyhodnocení plánovaných zisků u podniku s vypočítaným rizikem
- Příklad vyhodnocení rizika společnosti podle minulých zisků
- Finanční řízení oběžných aktiv (hotovost, pohledávky, zásoby), investiční rozhodování
- Jednoduché účetnictví, podvojné účetnictví, camerální účetnictví
- Majetková a zdrojová struktura podniku peněžní toky , účetní výkazy, rozvaha a výsledovka, výkaz cash flow
- Fungování podniku samostatně a uvnitř ekonomicky spjaté skupiny, monitorování hospodářského vývoje podniku a aktualizace podnikatelského záměru
- Druhy seskupení ukazatelů a druhy finančních analýz
- Pavučinový teorém
- Bilanční analýza a nákladové analýzy

Finanční řízení pro neekonomy

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.