Zaškolovací kurz svařování nízkotavitelných kovů - svařování a pájení olova a jeho slitin ZP 311-6 (D-G 6)

Kurz na míru

Základní info

Cíl vzdělávací aktivity:
Získání nejnižší možné odborné způsobilosti ke svařování nízkotavitelných kovů - svařování a pájení olova a jeho slitin.

Určeno pro:
Zaměstnance starší 18 let, zdravotně způsobilé.

Obsahové zaměření:
Bezpečnostní předpisy dle ČSN 05 0601 a ČSN 05 0610
Nauka o materiálech a zařízení, příprava materiálu
Technologie svařování nízkotavitelných kovů
Seznámení s pracovištěm a zařízením
Praktický výcvik

Zaškolovací kurz svařování nízkotavitelných kovů - svařování a pájení olova a jeho slitin ZP 311-6 (D-G 6)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.